Die Hervormer

Wel gedaan!

Die 71ste Algemene Kerkvergadering vind plaas van Maandag 3 tot Vrydag 7 Oktober by die Universiteit van Pretoria. Die opening is Sondagaand 2 Oktober in die Aula.

Die redaksie van Die Hervormer wens die Kerk en al die afgevaardigdes sterkte toe, en die Heer se bystand wanneer belangrike besluite geneem moet word. Mag die Kerk na hierdie vergadering opnuut weet hoe om te volg in die voetspore van Christus.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

KommissieAKVDie manne op die foto het die afgelope drie jaar die NHKA voorgegaan met nadenke oor en groot besluite wat vir die Kerk rigtinggewend was en steeds in die toekoms koers sal aandui. Baie dankie ook vir u harde werk.

 

Kommentaar

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.