Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

Die Hervormer

Die Hervormer_Augustus_2014.pdf (214 kb)

Die Hervormer_Julie_2014.pdf (226 kb)

Die Hervormer_Junie_2014.pdf (282 kb)

Die Hervormer_Mei_2014.pdf (258 kb)

Die Hervormer_April_2014.pdf (238 kb)

Die Hervormer_Maart_2014.pdf (204 kb)

Die Hervormer_Januarie/Februarie_2014.pdf (244 kb)

Die Hervormer_Desember_2013.pdf (256 kb)

Die Hervormer_November_2013.pdf (235 kb)

Die Hervormer_Oktober_2013.pdf (324 kb)

Die Hervormer_September_2013.pdf (214 kb)

Die Hervormer_Augustus_2013.pdf (215 kb)

Die Hervormer_Julie_2013.pdf (307 kb)

Die Hervormer_Junie_2013.pdf (141 kb)

Die Hervormer_Mei_2013.pdf (171 kb)

Die Hervormer_April_2013.pdf (143 kb)

Die Hervormer_Maart_2013.pdf (238 kb)

Die Hervormer_Januarie_Februarie_2013.pdf (204 kb)

Die Hervormer_Desember_2012.pdf (178 kb)

Die Hervormer_November_2012.pdf (223 kb)

Die Hervormer_Oktober_2012.pdf (192 kb)

Die Hervormer_September_2012.pdf (167 kb)

Die Hervormer_Augustus_2012.pdf (171 kb)

Die Hervormer_Julie_2012.pdf (236 kb)

Die Hervormer_Junie_2012.pdf (149 kb)

Die Hervormer_Mei_2012.pdf (163 kb)

Die Hervormer_April_2012.pdf (132 kb)

Die Hervormer_Maart_2012.pdf (121 kb)

Die Hervormer_Januarie_Februarie_2012.pdf (185 kb)

Die Hervormer_Desember_2011.pdf (148 kb)

Die Hervormer_November_2011.pdf (189 kb)

Die Hervormer_Oktober_2011.pdf (152 kb)

Die Hervormer_September_2011.pdf (133 kb)

Die Hervormer_Augustus_2011.pdf (223 kb)

Die Hervormer_Julie_2011.pdf (174 kb)

Die Hervormer_Junie_2011.pdf (174 kb)

Die Hervormer_Mei_2011.pdf (156 kb)

Die Hervormer_April_2011.pdf (126 kb)

Die Hervormer_Maart_2011.pdf (183 kb)

Die Hervormer_Januarie_Februarie_2011.pdf (132 kb)

Die Hervormer_Desember_2010.pdf (181 kb)

Die Hervormer_November_2010.pdf (174 kb)

Die Hervormer_Oktober_2010.pdf (147 kb)

Die Hervormer_September_2010.pdf (98 kb)

Die Hervormer_Augustus_2010.pdf (248 kb)

Die Hervormer_Julie_2010.pdf (151 kb)

Die Hervormer_Junie_2010.pdf (172 kb)

Die Hervormer_Mei_2010.pdf (182 kb)

Die Hervormer_April_2010.pdf (190 kb)

Die Hervormer_Maart_2010.pdf (144 kb)

Die Hervormer_Jan_Feb_2010.pdf (171 kb)

Die Hervormer_Des_09.pdf (159 kb)

Die Hervormer_Nov_09.pdf (140 kb)

Die Hervormer_Okt_09.pdf (139 kb)

Die Hervormer_Sept_09.pdf (147 kb)

Die Hervormer_Augustus_09.pdf (179 kb)

Die Hervormer_Julie_09.pdf (255 kb)

Die Hervormer_Junie_09.pdf (53 kb)

Die Hervormer_Mei_09.pdf (88 kb)

Die_Hervormer_April_09.pdf (142 kb)

Die_Hervormer_Maart_09.pdf (81 kb)

Die_Hervormer_Jan_Feb_09.pdf (191 kb)

Die_Hervormer_Des_08.pdf (163 kb)

Die_Hervormer_Nov_08.pdf (209 kb)

Die_Hervormer_Okt_08.pdf (104 kb)

Die_Hervormer_Sept_08.pdf (138kb)

Die_Hervormer_Aug_08.pdf (177kb)

Die_Hervormer_Julie_08.pdf (295kb)

Die_Hervormer_Junie_08.pdf (147kb)

Die_Hervormer_Mei_08.pdf (143kb)

Die Hervormer_April_08.pdf (223 kb)

Die Hervormer_Maart_08.pdf (65 kb)

Die Hervormer_Jan_Feb_08.pdf (177 kb)