Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

Met die warm liefde van Christus

Die jaar 2015 is tot dusver die warmste jaar op rekord in Suid-Afrika. Hitte kan uitputtend wees, maar dit is ook ’n vereiste vir lewe!

Ons geestelike lewens het ook warmte nodig – en niks bring soveel warmte as die liefde van Christus nie. ’n Mens moet nooit vir iemand sê Christus is lief vir hom of haar as jy nie self bereid is om hierdie liefde aan die persoon te bewys nie. Mag ons almal hierdie Kerstyd en elke dag daarna só sê en doen dat ons mense se harte warm maak met Christus se liefde. En mag Christus daardeur juis ook jou eie hart liefdevol warm maak!