Die Hervormer

Veilig op die skoot van die Here

Ek het rus en kalmte gevind. Soos ’n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het... (Psalm 131: 2) 

Lees Psalm 131

Ek sit langs die siekbed van een van die ongelooflikste mense wat ek ooit geken het en bewerig maak ek my Bybel oop. Wat lees ’n mens, wat deel jy, wat kan jy sê? Die woorde van my gunsteling troospsalm rol oor my lippe: Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. Soos ’n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind.

Read more ...

Toegerus deur die Gees

Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. (Handelinge 1: 8) 

Lees Handelinge 1: 1-8

Tien dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, wanneer die Heilige Gees uitgestort word, is dit duidelik: Dis ’n hele nuwe bedeling wat ingelui word. Die opdrag aan die dissipels behels eintlik dat hulle die kerk in ’n heel nuwe rigting moet lei. Voorheen was die verlossing net toegespits op die Jode, die uitverkore volk van God. Nou word die boodskap van God se verlossing na die nasies toe geneem.

Read more ...

Soekende twyfelaars

Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om Hom te herken. (Lukas 24: 14-16)

Lees Lukas 24: 13-35

Kleopas en die ander dissipel is op pad na die dorpie Emmaus, nádat hulle die gebeurtenisse in Jerusalem beleef het. Die dorpie Emmaus word simbolies die pad waar hulle wegvlug van hulle teleurstellings. Die versugting in hulle harte is: Ons het so gehoop hierdie Jesus is die Een wat Israel sou verlos. Moedeloos en hooploos is hulle besig om met mekaar te gesels en gedagtes te wissel. So ernstig wonder hulle oor alles dat hulle nie vir Jesus, wat saam met hulle op hierdie pad loop, herken nie. Hulle is slegs gefokus op hulle verlies en hulle teleurstelling. Nadat Jesus hulle geleer het en saam na hulle huis gegaan het, en nadat Hy brood saam met hulle breek, besef hulle wie Hy werklik is. Hulle keer terug na Jerusalem met ’n nuwe boodskap: Ons harte het warm geword toe Hy met ons gepraat het. Die Here het regtig opgestaan.

Read more ...

Wag op die Here

Ek het rus en kalmte gevind. Soos ’n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. (Psalm 131: 2)

Lees Psalm 131

’n Paar jaar gelede tydens ’n vakansie het ’n gebeurtenis my opnuut laat dink oor my geloofslewe, oor my ontevredenheid en tevredenheid met wie ek is, wat ek het en waarmee ek besig is in die lewe. Ek het by die hoofstrand van Margate op ’n bankie gesit en na die see, die mense, die smouse en al die bedrywighede sit en kyk. Naas die see en eetplekke was daar ook ’n vlak kindervriendelike swembad. ’n Lawaai in die swembad het my aandag getrek.

Read more ...

Liefde skep ruimte

Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ’n kind van God en ken God. (1 Johannes 4: 7)

Lees 1 Johannes 4: 7-11 en 1 Korintiërs 13: 4-7

Ons wêreld het ’n tekort aan liefde. God se wêreld het ’n oorvloed daarvan. In ons wêreld is die liefde waarvan ons dikwels kennis neem voorlopig, gebrekkig, voorwaardelik, plastiek. In God se wêreld is die liefde ewig, volmaak, onvoorwaardelik, selfopofferend, dienend, eg. In ons wêreld is die liefde meermale selfsugtige selfliefde en beperk dit ander se lewensruimte. In God se wêreld is die liefde uitreikende genade en altyd ruimteskeppend.

Read more ...