Die Hervormer

Ek sal julle rus gee

Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. (Matteus 11: 28-30)
Is die kerk juis daar vir onvolmaaktes? Dit is ’n vraag wat kompleks en kontroversieel kan wees. Mense wil graag volmaak wees, weens hul moderne sienings en tegnologie. Die mens vorm deel van die skepping, maar kan self nie skep nie – veral nie lewe nie.

Read more ...

Die vryheid van vergifnis

Ek het jou oortredinge, jou sondes, uitgewis, hulle het verdwyn soos wolke, soos miswolke. Kom terug na My toe, want Ek het jou verlos (Jesaja 44: 22)

My gedagtes oor vergifnis het opnuut weer aan die soek gegaan toe ek ’n e-kaart op Facebook lees. Gewoonlik gly ek oor die magdom woorde wat oor my skerm rol, maar hierdie een het my laat stilstaan en diep laat nadink. Wanneer jy vergewe, verander jy nie jou verlede nie... jy verander jou toekoms.

Read more ...

’n Lewe van dankbaarheid

So sê die Here die God van Israel: Die meel in die kruik sal nie opraak nie, en die olie in die kan sal nie minder word nie...
(1 Konings 17: 14)

Lees Konings 17: 1-24

Die versorging van God en die gebede van mense loop hand aan hand, maar dit wat ons vra en selfs afsmeek, ontvang ons nie altyd nie. Jesus nooi ons uit met die belofte dat wat ons ook al in sy Naam van ons Hemelse Vader vra, ons sal ontvang. Is dit waar?

Read more ...

Bring dit vir My hier...

Hulle sê toe vir Hom: “Ons het hier net vyf brode en twee visse.” “Bring dit vir My hier,” sê Hy (Matteus 14: 17-18)

Lees Matteus 14: 13-21

Tog snaaks hoe ’n mens iets in die Bybel kan lees en lees en dan, op ’n dag, sien jy daar iets raak wat vir jou ander betekenis gee aan dit wat jy nog altyd gelees het. Ek het hierdie ondervinding ’n paar jaar gelede met die eerste vermeerdering van die brood in die Matteus-evangelie gehad. Ons lees daar van Jesus en sy dissipels wat na ’n afgeleë plek gaan om alleen te wees, maar daar gekom, daag daar duisende mense op wat agter Jesus aangaan. Ons lees dat Jesus hulle innig jammer kry en hul siekes genees.

Read more ...

Na die beeld van God

Toe het God gesê: “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld...” (Genesis 1: 26)

Waar presies pas die skepping van die mens in die skeppingsverhaal in? Dit maak die tweede deel van die sesde dag uit, die heel laaste skeppingsdaad van God. Daar lê groot waarde daarin dat die mens laaste geskape is – die beste vir laaste. Die feit dat die mens na die beeld van God geskape is, moet ’n eer wees, omdat God die mens beter gemaak het as die dier.

Read more ...