Die Hervormer

God is my hoop

Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne (Jesaja 43: 1)

Lees Jesaja 43: 1-4

Ons sê God hou self sy kerk in stand. Dit hoor ons baie in die Kerk en dit is verseker ook waar. As ek ’n krisis beleef of geloofsfokus verloor, vergeet ek juis dit. Hou God nie ook my, sy kind, se lewe in stand nie?

Read more ...