Die Hervormer

Waar lê ons hoop?

Nou het ons ’n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word (1 Petrus 1: 3-4)

Lees 1 Petrus 1: 3-9

Ons samelewing is geneig om teen Christene te diskrimineer. Uitsprake deur mense en owerhede verontreg Christengelowiges, hier en reg oor die wêreld.

Read more ...

Stilte in die Lydenstyd

As daar ’n remedie vir die tuimelende moderne wêreld voorgeskryf kon word, sou dit stilte moes wees (Søren Kierkegaard)

Die Here Jesus se sewe kruiswoorde is die kulminasie van alles wat die voorafgaande ure met Hom gebeur het: die laaste aandete saam met die dissipels en die heenwysing na verraad; die alleen- en angstige ure in Getsemane, met sy dissipels wat drie keer aan die slaap raak; Judas se bitter soen en die vernederende arrestasie deur die tempelwag; die gebeure in die verhoorhof voor die Romeinse konsul, Pontius Pilatus; die wete dat die dissipel vir wie Hy die bynaam Rots gegee het, Hom drie keer in die steek gelaat het, met die haan se kraai kort daarna; die rondstuur tussen die konsul en Herodes en die wete dat die twee kwaaivriende oor sy lot “vriende” sou word; die eienaardige verhoor onder bedenklike regsleiding; die keuse vir Jesus Barabbas; die oorlewering aan die Romeinse teregstellingsoldate; die flagellum (sweep) wat deur sy rug kloof; die kroon van gevlegte doringtakke, hard en skerp genoeg dat dit deur sy skedel gedring het; die vernedering om in die openbaar kaal uitgetrek en op gespoeg te word; die spot, koggelry en sarkasme, nie minder snydend as die fisiese sweepslae nie; die INRI-hekelry oor sy “koningskap”, hoewel Hy tog altyd benadruk het: My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie.

Read more ...

Wees my getuies na alle mense

...julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld (Handelinge 1: 8)

Lees Handelinge 1: 1-11

Reeds voor sy hemelvaart gee Jesus deur die Heilige Gees aan die apostels bevele oor hul verantwoordelikheid vir wanneer Hy van hulle af sou weggaan. Hierdie gawe van die Heilige Gees is onlosmaaklik verbind aan getuie wees; sending; kerstening – in Jerusalem, onder eie volksgenote, maar ook in Judea, Samaria, die uithoeke van die wêreld. Buitekerklikes, Jode, Moslems, aanhangers van ander godsdienste...

Read more ...

God met ons

“Die maagd sal swanger word en ’n Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem.” Die naam beteken God by ons. (Matteus 1: 23)

Die dramaturg Samuel Beckett het ’n toneelstuk met die titel Waiting for Godot geskryf. Dit was ’n satire oor die toestand van die mensdom. Beckett sê in hierdie toneelstuk dat die mensdom wag op Godot, of God, om te kom en hulle te red, maar hy daag nooit op nie.

Hy sê: Ons wag is nutteloos, want God gaan nooit kom nie al word ons oor en oor vertel dat God gaan kom. Hy sê: God het nog nooit gekom nie, en Hy gaan ook nooit kom nie. Vir die karakters in die toneelstuk word gesê dat hulle vir Godot, God, moet wag, want Hy kom môre. So wag en wag hulle te midde van hul haglike omstandighede...

Read more ...

’n Oog vir ’n oog

Julle het gehoor dat daar gesê is: “’n Oog vir ’n oog en ’n tand vir ’n tand.” Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle nie teen ’n kwaadwillige mens verset nie. (Matteus 5: 38-39)

Lees Matteus 5: 38-42                  

Jesus haal Eksodus 21: 24 aan: ...’n oog vir ’n oog, ’n tand vir ’n tand… Dieselfde aanhaling wat al deur vele oor tyd heen aangehaal is. Eksodus 21: 24 is egter nie bedoel as toestemming om aan ander te doen soos wat aan jou gedoen is nie. Eksodus 21 het ten doel om ’n riglyn te gee aan die regbank oor regspraak. Dit sê aan die regsprekers dat oortreders nie swaarder gestraf mag word as die oortreding wat gepleeg is nie. Die doel is om onbeperkte vergeldingsaksies te begrens.

Read more ...