Die Hervormer

’n Oog vir ’n oog

Julle het gehoor dat daar gesê is: “’n Oog vir ’n oog en ’n tand vir ’n tand.” Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle nie teen ’n kwaadwillige mens verset nie. (Matteus 5: 38-39)

Lees Matteus 5: 38-42                  

Jesus haal Eksodus 21: 24 aan: ...’n oog vir ’n oog, ’n tand vir ’n tand… Dieselfde aanhaling wat al deur vele oor tyd heen aangehaal is. Eksodus 21: 24 is egter nie bedoel as toestemming om aan ander te doen soos wat aan jou gedoen is nie. Eksodus 21 het ten doel om ’n riglyn te gee aan die regbank oor regspraak. Dit sê aan die regsprekers dat oortreders nie swaarder gestraf mag word as die oortreding wat gepleeg is nie. Die doel is om onbeperkte vergeldingsaksies te begrens.

Read more ...

Behalwe by U…

Ek behoort aan U, daar is vir my niks goeds nie behalwe by U (Psalm 16: 2) 

Lees Psalm 16: 1-11 

Wondermooi is die verbondsgrond wat ek geërf het. Ragfyn en innig die verbintenis tussen God en sy verbondskind. Alles wat ek nodig het om te lewe, is te vind binne die grense wat U vir my getrek het. Reënbooggrense wat my koester en beskerm teen die aanval wat die paletmes: afgod spel op die skilderdoek.

Read more ...

Om God se rug te sien, is genoeg...

Vir My kan jy nie sien nie, want geen mens kan My sien en bly lewe nie. (Eksodus 33: 20)

Lees Eksodus 33: 7-23

In Eksodus 33: 11 lees ons dat God met Moses gepraat het soos met ’n vriend. Stel jou voor dat God so met jou gesels – sou dit nie wonderlik gewees het nie! En tog soek Moses meer. Hy wil God van aangesig tot aangesig sien. Nie omdat hy ondankbaar is nie; inteendeel, hy soek net versekering. As hy vir God van aangesig tot aangesig sien, sal hy weet dat alles wat hy deurmaak om die volk deur die woestyn te lei, die moeite werd is.

Read more ...

Kan hierdie dooie bene weer lewe?

Toe vra Hy vir my: “Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom?” Ek het geantwoord: “Nee, dit weet net U, Here my God.” (Esegiël 37: 3)

Lees Esegiël 37: 1-14

Esegiël bevind hom in ’n visioen in ’n laagte vol stowwerige bene. Die verskriklike en ondenkbare het gebeur, die volk van God het die beloofde land verloor asook die tempel en alles waarvoor hulle lief was. Hulle is in ’n graf van slawerny sonder toekoms en hoop. Die belofte van God is duidelik: Ek sal julle hieruit red.

Read more ...

Wees ’n gestuurde!

Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook (Johannes 20: 21)

Lees Johannes 20: 19-29

Afgesien van Handelinge 2, is daar ook ’n ander perspektief op die uitstorting van die Heilige Gees, te wete die weergawe in Johannes 20.

Hier is nie sprake van groot en ontsagwekkende gebeure nie, maar van ’n sagter oomblik. Die beangste dissipels is op Opstandingsondag bymekaar, en Jesus verskyn in hul midde. Hy blaas oor hulle en skenk hulle sy Gees. So kry hulle die opdrag om mense te vergewe en om Jesus se gestuurdes op aarde te wees. Dit vervul die dissipels met geweldige blydskap – ’n mens sou reken dat selfs hul vrees verdryf is.

Read more ...