Die Hervormer

Ons doop – ’n teken van God se genade

Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle (Lukas 18: 16)

Lees Lukas 18: 15-17

Die koninkryk van God is vir kindertjies en moet soos kindertjies ontvang word. Die woordjie wat Lukas hier vir kindertjies gebruik, dui eintlik op suigelinge – babatjies.  Maar dis nie die sogenaamde naïwiteit of onskuldigheid waarna Jesus verwys nie, maar die totale afhanklikheid van kindertjies. Kindertjies in Jesus se tyd was baie afhanklik, blootgestel en kwesbaar.

Read more ...

Slawe van ’n nuwe Heer!

Miskien was hy ’n kort tydjie van jou af weg juis sodat jy hom vir altyd sou terugkry, nou nie langer net as ’n slaaf nie, maar meer as ’n slaaf: as ’n geliefde broer (Filemon 15-16)

Read more ...

Ek sal julle rus gee

Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. (Matteus 11: 28-30)
Is die kerk juis daar vir onvolmaaktes? Dit is ’n vraag wat kompleks en kontroversieel kan wees. Mense wil graag volmaak wees, weens hul moderne sienings en tegnologie. Die mens vorm deel van die skepping, maar kan self nie skep nie – veral nie lewe nie.

Read more ...

Die vryheid van vergifnis

Ek het jou oortredinge, jou sondes, uitgewis, hulle het verdwyn soos wolke, soos miswolke. Kom terug na My toe, want Ek het jou verlos (Jesaja 44: 22)

My gedagtes oor vergifnis het opnuut weer aan die soek gegaan toe ek ’n e-kaart op Facebook lees. Gewoonlik gly ek oor die magdom woorde wat oor my skerm rol, maar hierdie een het my laat stilstaan en diep laat nadink. Wanneer jy vergewe, verander jy nie jou verlede nie... jy verander jou toekoms.

Read more ...

’n Lewe van dankbaarheid

So sê die Here die God van Israel: Die meel in die kruik sal nie opraak nie, en die olie in die kan sal nie minder word nie...
(1 Konings 17: 14)

Lees Konings 17: 1-24

Die versorging van God en die gebede van mense loop hand aan hand, maar dit wat ons vra en selfs afsmeek, ontvang ons nie altyd nie. Jesus nooi ons uit met die belofte dat wat ons ook al in sy Naam van ons Hemelse Vader vra, ons sal ontvang. Is dit waar?

Read more ...