Die Hervormer

Skakel in op God se kanale

Die woord van die Here is volmaak: dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar: dit gee wysheid aan dié wat nog onervare is. (Psalm 19: 8)

Lees Psalm 19    

Ek het jare gelede met ’n kleinboer gesels. Hy was my buurman en kind van die Here, maar hy het nooit kerk toe gegaan nie. Ek het hom reguit gevra waarom hy nie kerk toe gaan nie. En sy antwoord was dat hy nie nodig het om kerk toe te gaan nie. Die Here praat met hom deur die natuur. Sy woorde was min of meer: As ek so op ’n Sondag by ’n koppie sit en uitkyk of langs die rivier sit, dan beleef ek iets van die Here. Ek beleef iets van sy almag in sy skepping.

Read more ...

Uit die Woord

Psalm 19: 2-7

Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Tog gaan daarvan ’n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde.

Read more ...

Martelare – getrou tot die einde

Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor; en hy wat sy lewe ter wille van My verloor, sal dit vind (Matteus 10: 39)

Lees Matteus 10: 32-39

Ons word bevrees wanneer ons dink aan mense wat as gevolg van hul geloof in Jesus Christus gesterf het in die kake van wilde leeus, op brandstapels, deur swaarde en aan kruise. Sou jy bereid wees om so ’n pad te loop?

Read more ...

Ons sal die Here dien

Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien (Josua 24: 15b)

Lees Josua 24: 13-25

Almal van ons kry sogenaamde af-dae of af-oomblikke: daardie tye of oomblikke wanneer alles skeef loop. Wanneer iets gebeur of omstandighede so teen jou draai dat dit voel asof jou spreekwoordelike wiele afkom.

Read more ...

‘n Pinkster in die winter

Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. (Romeine 8: 26)

Lees Romeine 8: 26-28

Dit is winter! Buite het al die bome se blare afgeval en dit is koud. In die kerk geniet ons egter die warmte van Pinkster, die tyd waarin ons in die kerklike jaar op die werk van die Heilige Gees in die lewe van Christene fokus. Hierdie werk behels dat die Here deur sy Gees Christene begenadig met gawes, wat ons spesiaal maak, sodat ons spesiaal vir die Here kan leef. Ook ontvang ons die vrug van die Gees (Gal 5: 22 en 23), en daardeur kan Christus as lig vir die wêreld deur ons lewens sigbaar word.

Read more ...