Die Hervormer

Ná die hemelvaart

Julle ken die voorskrifte wat ons op gesag van die Here Jesus aan julle oorgedra het. Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. (1 Tessalonisense 4: 2-3)

Lees 1 Tessalonisense 4: 3-18 en 5: 1-11

Jesus is met sy hemelvaart hier weg met dié wens: dat ons wat agterbly, sal regkry om te lewe. Om dit nou vir die eerste keer regtig reg te kry om te lewe soos God ons bedoel het om te wees. Jesus weet ons gaan geloof nodig hê. Jesus bid in Johannes 17, nie dat God ons uit die wêreld moet wegvat nie, maar dat God ons sal help dat ons bly glo. Dis ook wat Jesus sê Hy gaan doen as Hy in die hemel kom: vra en sorg vir mense se geloof. Geloof sal mense help om in hierdie wêreld te leef.

Read more ...

Uit die Woord

Hy leer ons bid

 

Terwyl Hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Dié sê toe vir hulle: “Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.” (Hand 1: 10-11)

Read more ...

Hy is Heer!

Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self meteens daar tussen hulle en sê vir hulle: “Vrede vir julle!” (Lukas 24: 36)

Verward, teleurgesteld, ontnugter en sonder hoop – dit moes die emosies gewees het wat Jesus se volgelinge ervaar het toe hulle sien hoe Hy aan die kruis sy laaste asem uitblaas. Alles is verby.

Hulle het so gehoop dat alles anders sou wees. Hulle het geglo dat Hy die lank verwagte Verlosser is. Hulle het gehoop op ’n nuwe kwaliteit van lewe, ’n toekoms met nuwe moontlikhede. Hulle sou vry wees van vervolging en onderdrukking. Maar die Een op wie hulle hul hoop gestel het, is dood, en so ook hul drome en verwagtings. Al wat oorbly, is om om te draai, terug te gaan en aan te gaan met wat hulle gedoen en geken het, voordat Hy “gekom” het.

Read more ...

Geloof leef in verhoudings

Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat Hy belowe het. (Kolossense 3: 23-24)

Lees Kolossense 3: 18 – 4: 1

Ons lees hierdie oordenking in die Lydenstyd. Dit laat ons primêr dink aan die betekenis en inhoud van Jesus Christus se lyding. Ons bedink Jesus se intog in Jerusalem, die gevangeneming, onregverdige verhore, wrede marteling en die kruisiging. Met tyd het Jesus se volgelinge geleer dat hulle self lyding sal ken. Ons lyding hier en nou bestaan uit allerlei uitdagings, gedurige beproewings en slu aanvegtings.

Read more ...

Uit die Woord

Onverdiende lyding

Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur omdat hy aan God getrou wil wees. As julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely en so vir julle ’n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. (1 Pet 2: 19-21, 24)

Read more ...