Die Hervormer

Uit die Woord

Hoop en geloof

Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is: die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. (Heb 11: 1-3)

Read more ...

Ná die hemelvaart

Julle ken die voorskrifte wat ons op gesag van die Here Jesus aan julle oorgedra het. Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. (1 Tessalonisense 4: 2-3)

Lees 1 Tessalonisense 4: 3-18 en 5: 1-11

Jesus is met sy hemelvaart hier weg met dié wens: dat ons wat agterbly, sal regkry om te lewe. Om dit nou vir die eerste keer regtig reg te kry om te lewe soos God ons bedoel het om te wees. Jesus weet ons gaan geloof nodig hê. Jesus bid in Johannes 17, nie dat God ons uit die wêreld moet wegvat nie, maar dat God ons sal help dat ons bly glo. Dis ook wat Jesus sê Hy gaan doen as Hy in die hemel kom: vra en sorg vir mense se geloof. Geloof sal mense help om in hierdie wêreld te leef.

Read more ...

Uit die Woord

Hy leer ons bid

 

Terwyl Hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Dié sê toe vir hulle: “Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.” (Hand 1: 10-11)

Read more ...

Hy is Heer!

Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self meteens daar tussen hulle en sê vir hulle: “Vrede vir julle!” (Lukas 24: 36)

Verward, teleurgesteld, ontnugter en sonder hoop – dit moes die emosies gewees het wat Jesus se volgelinge ervaar het toe hulle sien hoe Hy aan die kruis sy laaste asem uitblaas. Alles is verby.

Hulle het so gehoop dat alles anders sou wees. Hulle het geglo dat Hy die lank verwagte Verlosser is. Hulle het gehoop op ’n nuwe kwaliteit van lewe, ’n toekoms met nuwe moontlikhede. Hulle sou vry wees van vervolging en onderdrukking. Maar die Een op wie hulle hul hoop gestel het, is dood, en so ook hul drome en verwagtings. Al wat oorbly, is om om te draai, terug te gaan en aan te gaan met wat hulle gedoen en geken het, voordat Hy “gekom” het.

Read more ...

Geloof leef in verhoudings

Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat Hy belowe het. (Kolossense 3: 23-24)

Lees Kolossense 3: 18 – 4: 1

Ons lees hierdie oordenking in die Lydenstyd. Dit laat ons primêr dink aan die betekenis en inhoud van Jesus Christus se lyding. Ons bedink Jesus se intog in Jerusalem, die gevangeneming, onregverdige verhore, wrede marteling en die kruisiging. Met tyd het Jesus se volgelinge geleer dat hulle self lyding sal ken. Ons lyding hier en nou bestaan uit allerlei uitdagings, gedurige beproewings en slu aanvegtings.

Read more ...