Die Hervormer

Bepaal die Heilige Gees ook ons gedrag?

Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. (Galasiërs 5: 24-25)

Lees Galasiërs 5: 16-26

Op pinksterdag stuur God die Vader die Heilige Gees na die dissipels, soos Jesus belowe het. Die Heilige Gees kom op en in hulle, en hulle getuig oor die wonderlike dinge wat God deur sy Seun, Jesus Christus, die Verlosser, kom doen het.

Read more ...

Uit die Woord

Vrug van die Gees

 

Die vrug van die Gees ... is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing... Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. (Gal 5: 22, 23, 26)

Read more ...

Hoop in ’n verwarde wêreld

...julle (moet) vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is... (Kolossense 1: 23)

Lees Kolossense 1: 9-23

Dié brief van die apostel Paulus is al beskryf as die kortste brief, maar ’n brief deurdrenk met hoop. Boonop het die brief nie sy ontstaan in voorspoedige en onbekommerde tye nie, maar klink die boodskap van hoop vanuit die gevangenis en ’n wêreld uitgelewer aan talle magte en kragte. ’n Wêreld van verwarring en onsekerheid – en in so ’n wêreld gryp mense na strooihalms, na iets wat hoop of sekerheid bring.

Read more ...

Uit die Woord

Hoop en geloof

Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is: die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. (Heb 11: 1-3)

Read more ...

Ná die hemelvaart

Julle ken die voorskrifte wat ons op gesag van die Here Jesus aan julle oorgedra het. Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. (1 Tessalonisense 4: 2-3)

Lees 1 Tessalonisense 4: 3-18 en 5: 1-11

Jesus is met sy hemelvaart hier weg met dié wens: dat ons wat agterbly, sal regkry om te lewe. Om dit nou vir die eerste keer regtig reg te kry om te lewe soos God ons bedoel het om te wees. Jesus weet ons gaan geloof nodig hê. Jesus bid in Johannes 17, nie dat God ons uit die wêreld moet wegvat nie, maar dat God ons sal help dat ons bly glo. Dis ook wat Jesus sê Hy gaan doen as Hy in die hemel kom: vra en sorg vir mense se geloof. Geloof sal mense help om in hierdie wêreld te leef.

Read more ...