Die Hervormer

Veilig op die skoot van die Here

Ek het rus en kalmte gevind. Soos ’n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het... (Psalm 131: 2) 

Lees Psalm 131

Ek sit langs die siekbed van een van die ongelooflikste mense wat ek ooit geken het en bewerig maak ek my Bybel oop. Wat lees ’n mens, wat deel jy, wat kan jy sê? Die woorde van my gunsteling troospsalm rol oor my lippe: Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. Soos ’n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind.

Skielik besef ek, ek lees nie vir hom wat op die bed lê nie, maar vir my en jou wat daar buite in die wêreld lewe. Vir ons wat gekonfronteer word deur die werklikheid van ons bestaan. Vir ons wat leef in die ruimte tussen die wieg en die graf. Vir ons wat hulp en krag nodig het omdat die lewe so baie eis. En dan hoor ek die woorde van iemand wat eenmaal met die onskuld van ’n gelowige vir my gesê het sy verstaan hierdie Psalm in haar eie woorde so: Ek moet nie te veel van myself dink nie. Ek moet nie my kop breek oor goed wat ek nie kan verander nie. Nee, gaan sit op die skoot van die Here, want Hy is altyd dieselfde.

Dan onthou ek dat ’n onderwyser jare gelede in die klas gesê het dat 95% van die goed waaroor ons ons bekommer in elk geval nie gebeur nie. Net daar, langs daardie siekbed, besluit ek om weer op die skoot van my Here te gaan sit en by Hom die troos en krag te kry, want net Hy kan ware hulp verleen.

Raak die lewe dalk vir jou te veel? Sukkel jy om van dag tot dag voort te gaan? Het jou antwoorde op die vrae van die lewe opgedroog? Indien hierdie vrae jou beskryf, dan is hierdie Psalm vir jou bedoel. Dan moet jy ook vandag die besluit neem om op die skoot van jou Here en jou God te sit, jou troos en krag daar te kry. Want Hy is gister, vandag en vir altyd dieselfde.

Wees stil en weet: Ek is die Heer.
Ek ken jou pyn, jou donkerste nag.
Ek is by jou, Ek gee jou krag.

Wees stil en weet: Ek is die Heer.
Kom bring na My jou kommer en vrees.
Ek sal vir jou ’n toevlug wees.

Wees stil en weet: Ek is die Heer.
Bly waak en bid; volhard in geloof.
Ek is by jou soos Ek beloof.
(Gesang 519: 2, 3, 4)