Die Hervormer

Soekende twyfelaars

Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om Hom te herken. (Lukas 24: 14-16)

Lees Lukas 24: 13-35

Kleopas en die ander dissipel is op pad na die dorpie Emmaus, nádat hulle die gebeurtenisse in Jerusalem beleef het. Die dorpie Emmaus word simbolies die pad waar hulle wegvlug van hulle teleurstellings. Die versugting in hulle harte is: Ons het so gehoop hierdie Jesus is die Een wat Israel sou verlos. Moedeloos en hooploos is hulle besig om met mekaar te gesels en gedagtes te wissel. So ernstig wonder hulle oor alles dat hulle nie vir Jesus, wat saam met hulle op hierdie pad loop, herken nie. Hulle is slegs gefokus op hulle verlies en hulle teleurstelling. Nadat Jesus hulle geleer het en saam na hulle huis gegaan het, en nadat Hy brood saam met hulle breek, besef hulle wie Hy werklik is. Hulle keer terug na Jerusalem met ’n nuwe boodskap: Ons harte het warm geword toe Hy met ons gepraat het. Die Here het regtig opgestaan.

In ons lewens worstel ons met vrae en probleme wat soms vir ons ondraaglik voel. Ons soek uitkomste en antwoorde, sodat die lewe vir ons sin kan maak. Die probleem is egter dat ons so verstrengel raak in al die soeke na antwoorde en oplossings dat ons nie meer die krag van die evangelie in ons lewe herken nie. Ons word soekende twyfelaars. Ons het afgestomp geraak en fokus eerder op ons mislukkings en teleurstellings. Ons herken nie vir Christus wat saam met ons die pad loop nie.

Nadat Jesus uit die dood opgestaan het, verskyn Hy aan verskillende persone om hulle elke keer te bemoedig en hulle te versterk, sodat hulle met hoop die pad vorentoe aanpak. Voordat Hy na die hemel opvaar, bemagtig Hy mense, sodat hulle besef dat dit hulle roeping is om te getuig van die opgestane Heer. Dit is ook die roepstem wat ons in ons lewens kan en moet hoor.

Herken ons Christus daagliks in ons lewe?

Gebed
Here, ons hoor u woorde daagliks, maar besef nie dat dit U is wat met ons praat nie. Dikwels fokus ons só op ons eie lewens en ons omstandighede dat ons U nie meer herken nie. Vergewe ons daarvoor en maak ons geestesoë oop, sodat ons U met dankbaarheid sal volg. Amen.