Die Hervormer

God sorg van nuwejaar tot oujaar

Dit is ’n land waarvoor die Here jou God sorg: van nuwejaarsdag af tot oujaarsdag toe hou Hy ononderbroke sy oog daaroor. (Deuteronomium 11: 12)

Lees Deuteronomium 11: 1-21

Waar is die land van melk en heuning? ’n Land van oorvloed, geen oorlog, geen magsvergrype, geen kommer? Die sanger Bok van Blerk vat iets van die hoop maar ook die siniese verdwaasdheid vas in die lied Land van melk en heuning. Hy sing: Elke keer as die wolke dreun, val die reën op die grond net vir ons geleen, voel jy weer soos ’n spook, want jy staan alleen in die land van melk en heuning.

Elke gelowige leer gou: Alleen die Woord begelei ons na die beloofde land – ons kan alleen maar in geloof trek na die land wat die Here ons God vir ons aanwys!

Die Here gee aan Moses die opdrag om die volk uit slawerny te lei na die beloofde land. Land in die Ou Testament is die teken dat God getrou is en sy volk versorg. Kanaän is die beloofde land. Vanuit Egipte met die vrugbare Nylrivier wat jaarliks sy walle oorstroom om kos in oorvloed te verbou, word die volk na Kanaän geroep. Die land is droog en dor en die grootste gedeelte is semi-woestyn.

Waarom  sou God na hierdie omstandighede en plek as die beloofde land verwys? Deuteronomium 11 bevat toesprake van Moses kort voor sy dood. Die volk staan op die punt om hierdie nuwe land in te trek. Moses begin deur die kontras tussen Egipte en Kanaän te stel. As hardwerkende boer kon jy jou sukses bewerk, want daar was altyd water. In die beloofde land was jy as mens nie in beheer nie, jy was afhanklik van en wagtend op die reën. 

Dit is die kern van ons nadenke oor die beloofde land: Dit is ’n land waarvoor God sorg – van nuwejaarsdag tot oujaar hou Hy ononderbroke sy hand daaroor. Die gelowige leer om op te kyk – na God, in totale afhanklikheid van God.

Seën lê in die hand van ons Here. Ook die Nuwe Testament beklemtoon dié gedagte. Van die begin van Jesus se prediking in byvoorbeeld die bergrede (Matt 5), word sy kinders selfs in hul pyn en seer oorlaai met seën. Ons moet leer, soos iemand treffend skryf, om by wyse van spreke vanuit Egipte te verhuis na die Beloofde Land – uit die situasie waar ek self in beheer is van my lewe, tot die besef van my totale afhanklikheid van God.

Wie egter glo in Jesus Christus, is reeds burgers van die beloofde land! Op aarde sal ons soeke na die beloofde land egter nooit bevredig word nie. Die uiteindelike beloofde land is die nuwe hemel en die nuwe aarde. Christene beleef in Christus reeds die seën, en eendag die volledige!

Die land van melk en heuning is dus nie geleë in geld, gesondheid, kos, behuising, ’n perfekte politieke bestel nie. Dit is daar waar God Drie-enig is! As ons die betekenisinhoud van die sanger se lied mag leen, moet ons as gelowiges die volgende getuig: As jy weer ander na jou sien kyk maar hul oë is leeg, as môre aanbreek maar jou voete staan stil terwyl jy moes aanbeweeg, as jy afgebreek voel en wonder waar die land van melk en heuning is – kyk op! Kyk op na die land waarvoor God sorg: Van nuwejaarsdag af tot oujaarsdag toe, hou Hy ononderbroke sy oog daaroor – ons lewe in Jesus Christus, ons hoop, ons burgerskap waarvoor ons Heiland met sy bloed betaal het. 

Mag die wolke vir ons dreun en ons voluit leef op die grond net vir ons geleen. Mag ons ervaar ons staan nooit spookalleen nie, want ons weet vir seker waar die land van melk en heuning is!