Die Hervormer

Die krag van “behalwe”

Sy het geantwoord: “Ek het niks in die huis nie behalwe ’n erdekannetjie olie.” (2 Konings 4: 2b)

Lees 2 Konings 4: 1-7

Die weduwee waarvan hier vertel word, was in die slegste moontlike posisie waarin ’n vrou in die Ou Nabye-Oosterse wêreld kon wees. Haar man is dood en haar twee seuns, die enigste wat vir haar kan sorg, is op die punt om as slawe aan haar skuldeisers verkoop te word.

Elisa se invalshoek in sy benadering tot die vrou is die insiggewende in hierdie verhaal. Hy kon haar sekerlik bloot getroos het, bemoedig het, met haar saamgestem het oor hoe reddeloos haar situasie is. Hy begin egter elders.

Sê vir my: wat het jy in jou huis? vra hy. Haar reaksie is die verwagte. Ek het niks, heeltemal niks. Elisa wag. Dan onthou die vrou: ..o ja, behalwe ’n erdekannetjie olie. Elisa antwoord:  So, dus nie heeltemal niks nie. ’n Erdekannetjie olie. Goed, dan begin ons daar.

As die lewe ons maal, as ons voel ons verloor en die mismoedigheid daal op ons neer, kom die neerdrukkende gedagte, ek is niks, ek het niks, en baie glo daardie leuen lewenslank. Dit maak ons passief, dit laat ons ophou om voluit te leef. Op ’n vreemde manier voel ons veilig daar by ek is niks, want dit gee ons rede om nie ons uitdaginge en krisisse te hanteer nie.

Elisa sê vir die weduwee: Jy het nie niks nie. Jy het ’n bietjie olie. En dit gaan al die verskil maak.

In 1 Korintiërs 12: 7 stel Paulus dit so: Aan elkeen afsonderlik word ’n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Dat ons niks het nie, is dus doodgewoon nooit waar nie.

In dieselfde sin waarmee die weduwee beweer ek het niks nie, gebruik sy gelukkig ook die baie betekenisvolle woordjie behalwe. Hierdie behalwe sou die deurslaggewende verskil maak en haar lewensituasie radikaal omdraai. Want die Here fokus nie op wat ons nie het nie, maar op wat ons wel het. En elkeen het iets. Hy maak ons bietjies baie.

Jesus preek eendag by die meer en 5 000 mans en hul gesinne is daar, dit word aand en hulle het nie kos nie. Jesus sê vir sy dissipels: Gee julle vir hulle iets om te eet... Hulle sê vir Hom: Ons het niks vir hulle nie, Here... ’n Klein seuntjie kom na vore, en sê ...behalwe my vyf brode en twee vissies... – en die res is geskiedenis.

Die weduwee en die seuntjie doen dieselfde. Hulle gee die bietjie wat hulle het, wat op daardie oomblik niksbeduidend voorkom, vir die Here. Hy begin daarby en gebruik wat hulle het.

So baie kere in ons lewens moet ons beweeg van ek het niks tot behalwe. Gelukkig is mense wat daardie insig bly behou, hul bietjies vir die Here gee, en hulle en ander se moeilike situasies deur die genade van die Here omdraai.