Die Hervormer

Uit die Woord

Alles genade

 Daar is ’n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee; daar is ’n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee; daar is ’n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word ’n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. (1 Korintiërs 12: 4-7)

Wind kan jy nie sien nie –

niemand sien dit raak.

Maar wanneer ons luister,

hóór ons hoe dit maak.

Wie kan God se Gees sien?

Niemand kan Hom sien!

Maar wanneer ons luister,

leer Hy ons Hom dien.

Wind kan soveel doen,

dit dryf die wolke heen:

dit beweeg die seë

en dit bring die reën.

God se Gees doen soveel –

leer ons God vertrou;

leer ons om te luister

en op Hom te bou.

Kom ons sê vir elkeen:

Bid tot God die Heer,

dat Hy ons sy Gees gee –

dat Hy ons sal leer.

(Elsabé Kloppers, Gesang 443,

Liedboek van die Kerk)