Die Hervormer

Kies om God te dien

Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery (1 Petrus 2: 1).

Lees 1 Petrus 2: 1- 10

Ons kyk elke oggend in ’n spieël en ons doen dit om twee redes. Die eerste is om vir onsself te sien hoe ons lyk. Ons kyk daarin of ons gesig en voorkoms aanvaarbaar is. Die tweede rede is om te weet hoe jy vir ander mense lyk – wat hulle sien. ’n Spieël weerspieël ons identiteit asook dit wat ander van ons raaksien.

Die kerk het ook ’n spieël nodig om te sien hoe die kerk lyk. Tweedens, wat sien die wêreld raak wanneer hulle na die kerk kyk? Ons kyk in die besondere spieël van 1 Petrus 2.

In dié gedeelte sien ons wie ons is:

Eiendomsvolk van God. Eiendomsvolk van God beteken dat ons aan God behoort. God het ons sy eiendom gemaak deur die kruis op Golgota. Christus het sy lewe afgelê om ons hierdie identiteit te gee. Net soos jy jou aardse eiendom oppas en dit kosbaar is vir jou, net so is ons in God se oë kosbaar. God beskerm ons in hierdie tyd van onsekerheid. Daar is soveel bekommernis oor die toekoms, nou ook met die vrese van grondonteiening. Te midde hiervan kan ons veilig voel by God. God hou die kerk, maar ook vir my en jou, in sy hand. Hy hou ons vas, want ons behoort aan Hom.  

Koninklike priesterdom. Die kerk – ek en jy – het die wonderlike voorreg om koningskinders genoem te word. Om belangrik te kan wees en mede-heersers ook oor die skepping en alles wat daarin is. Maar terselfdertyd is ons ook priesters wat in diens van God staan. Ons is diensknegte, nie van onsself nie, maar van die lewende God. 

Wat sien die wêreld van die kerk? 

’n Nasie wat die reddingsdade moet verkondig. Kerkwees in die spieël van 1 Petrus 2  is nie net om Sondae in die banke te sit en ’n boodskap te kry nie, maar om dit te gaan verkondig. Om dit wat gedoen behoort te word, in die wêreld te gaan uitdra. Ons hoef nie noodwendig op straathoeke te preek nie, maar moet eerder kerk wees in ’n verwarde wêreld. Die kerk behoort Christus se genade te verkondig waar gesinsgeweld gepleeg word. Die kerk behoort sigbaar ’n verskil te maak waar die materiële nood van lidmate en ander oorweldigend begin word. Waar die een wat oorkant jou in die hospitaalbed lê nie meer moed vir die lewe het nie. In hierdie gebrokenheid word die gesig van die kerk sigbaar, wanneer jy iemand weer moed inpraat. Die kerk is die voertuig wat die evangelie aan stukkende mense moet bring.

Die kerk is lewende stene van ’n geestelike huis. Kom ons begin by die begin en laat die spieël weerkaats in ons huis en huisgesin. Is ons gesin lewende stene? Kom ons as gesin kies om God te dien. Kom ons kies vir die NHSV se tema: Ek en my huis, ons sal die Here dien.

Is ek en jy ook deel van die geestelike huis? Kom ons wees eerlik met onsself en gaan kyk weer in die spieël, dan sien ons ook die modder aan ons gesig.