Die Hervormer

Uit die Woord

Wie wil julle dien?

Toe sê Josua vir die hele volk: “So sê die Here die God van Israel ... Ek het julle ’n land gegee wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle kon gaan woon; julle eet van wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien Hom met opregtheid en met trou... Of, as julle dit nie goedvind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien... Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. (Uit: Josua 24)

U liefde en u trou,

o Heer, omvat die aarde;

dit is getuienis

van u versorgingsdade.

Ook ek het hier ’n plek,

’n tuiste in die land;

ek glo en ek bely:

U het my hier geplant.

(JA Loader, Gesang 522: 1,

Liedboek van die Kerk)