Die Hervormer

Bepaal die Heilige Gees ook ons gedrag?

Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. (Galasiërs 5: 24-25)

Lees Galasiërs 5: 16-26

Op pinksterdag stuur God die Vader die Heilige Gees na die dissipels, soos Jesus belowe het. Die Heilige Gees kom op en in hulle, en hulle getuig oor die wonderlike dinge wat God deur sy Seun, Jesus Christus, die Verlosser, kom doen het.

Diegene wat onder leiding van die Heilige Gees na hierdie getuienis luister, kom tot geloof, word gedoop, en ontvang die Heilige Gees wat ook op en in hulle kom. Vanweë hul dankbaarheid vir vergifnis deur Jesus se kruisdood en opstanding, asook die teenwoordigheid van die Heilige Gees nou in hulle, leef en tree hulle anders op.

Waar hulle voor hul bekering losbandig en uitspattig geleef het, afgodsdiens en towery beoefen het, jaloers was, rusies en onmin veroorsaak het, kon ’n verandering by hulle gesien word. Omdat die Heilige Gees nou in hulle was en hulle hul lewe en optrede deur Hom laat bepaal het, kon hulle dit regkry om nie meer verwaand te wees, mekaar uit te tart en jaloers op mekaar te wees nie. Nou het hulle met vreugde en in vrede met mekaar geleef. Hulle was vriendelik, goedhartig, nederig, en kon met selfbeheersing optree.

Wanneer hulle onseker was hoe om ’n bepaalde situasie te hanteer en op te tree, het hulle die Woord van God geraadpleeg. So het die uitwerking van die Heilige Gees in hulle ’n leefwyse geword. Hoe meer hulle God leer ken en sy liefde vir hulle ervaar het, hoe meer hulle die Heilige Gees toegelaat het om in hulle te werk, hoe duideliker kon die verandering in hul lewens gesien word.

Die volgende verhaal verduidelik dit mooi (geneem uit ’n Vrugtefees saam met die Heilige Gees van Tania Schultz):

’n Prinses wou graag met ’n saggeaarde, vriendelike en liefdevolle man trou. Sy het geglo dat hierdie eienskappe ook op sy gesig te sien sal wees. Sy het geglo dat ’n mens se gesig wys watter tipe mens jy innerlik is. Sy het almal wat gereken het dat hulle aan hierdie vereiste voldoen, uitgenooi om op ’n spesifieke dag na die paleis te kom sodat sy haar keuse kon maak.

’n Man wat glad nie aan hierdie vereiste voldoen het nie, het ook van die prinses se uitnodiging gehoor. Hy was wreed, onvriendelik, jaloers, het gedurig rusie gemaak, en kon homself nie beheer nie. Hierdie eienskappe kon ook op sy gesig gesien word. Tog het hy besluit om ook na die paleis te gaan.

Omdat hierdie man geweet het dat die prinses hom nie op grond van sy gesig sou kies nie, het hy ’n plan gemaak. Hy het na ’n maskermaker gegaan en hom gevra om vir hom ’n masker te maak wat saggeaard, vriendelik, goedhartig en liefdevol lyk. Met hierdie masker op sy gesig is hy na die paleis.

Die prinses het elkeen na vore geroep, en aan die einde kies sy sowaar hierdie man omdat hy aan haar vereiste voldoen het! Alhoewel hy baie bly was, was hy bang dat die prinses sou uitvind hoe hy werklik lyk. Hy vra haar toe om hom tyd te gee om sy sake te reël. Na ’n paar maande sou hy teruggaan en met die prinses trou.

Die man het besef dat hy voortaan soos sy masker moet optree. Hy het begin om vriendelik te wees, goedhartig en nederig. Almal het besef dat die prinses die regte keuse gemaak het.

Toe die man weer na die paleis moes gaan, het hy besluit om vir die prinses die waarheid te vertel. Sy was woedend! Voordat die soldate hom wegvat, beveel die prinses hom om die masker af te haal.

Sy het lank na die man se werklike gesig gekyk en nog kwater geword. Maar jou gesig lyk dan net soos die masker! het sy gesê. Die man was verbaas.

Hy vra ’n spieël en sowaar – sy gesig het net soos die masker gelyk! Sy verandering van binne kon ook op sy gesig gesien word. Die prinses het met hom getrou, en hy was ’n baie goeie koning.

 

Kan hierdie innerlike verandering, danksy die teenwoordigheid en inwerking van die Heilige Gees, ook uiterlik by ons gesien word?