Die Hervormer

Uit die Woord

Vrug van die Gees

 

Die vrug van die Gees ... is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing... Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. (Gal 5: 22, 23, 26)

O Leidsman, Gees van waarheid,

vervul ons soos voorheen.

Skenk blydskap, lig en klaarheid;

maak ons in geesdrif één.

Kom, Heil’ge, met u vuur weer

en raak ons lippe aan,

sodat U ons kan stuur, Heer.

Laat ons met vreugde gaan.

O, Heil’ge Gees, bereider

van God se koninkryk!

O Helper en Bevryder,

laat Gods beeld in ons blyk!

Gee ons die krag tot dade

om in u Naam te bou,

gesterk deur u genade.

Maak ons in U getrou.

 

(Izak de Villiers, Gesang 437,

Liedboek van die Kerk)