Die Hervormer

Ná die hemelvaart

Julle ken die voorskrifte wat ons op gesag van die Here Jesus aan julle oorgedra het. Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. (1 Tessalonisense 4: 2-3)

Lees 1 Tessalonisense 4: 3-18 en 5: 1-11

Jesus is met sy hemelvaart hier weg met dié wens: dat ons wat agterbly, sal regkry om te lewe. Om dit nou vir die eerste keer regtig reg te kry om te lewe soos God ons bedoel het om te wees. Jesus weet ons gaan geloof nodig hê. Jesus bid in Johannes 17, nie dat God ons uit die wêreld moet wegvat nie, maar dat God ons sal help dat ons bly glo. Dis ook wat Jesus sê Hy gaan doen as Hy in die hemel kom: vra en sorg vir mense se geloof. Geloof sal mense help om in hierdie wêreld te leef.

Paulus sê in 1 Tessalonisense 5 ons moet die wederkoms van Jesus verwag asof dit sommer nou dadelik en skielik kan gebeur. Maar die idee is nie om jou bang te praat nie. Hy wil jou so ver kry om te begin leef asof hierdie jou laaste oomblikke is. Jy moet elke oomblik van die lewe begin waardeer en gebruik. God wil nie hê dat jy gesus word om te dink alles is rustig en veilig nie, want dan is sy koms soos die dood. Om te verwag dat Jesus weer kom, en sommer gou ook, is om jou eie lewe aan die gang te kry, sonder uitstel.

Dit vra geloof. Sonder geloof dat Jesus in die hemel leef, en weer hierheen op pad is, kan ons lewe nooit op dreef kom nie. Sonder dat Jesus aanhoudend bid dat ons die geloof nie sal verloor nie, sal ons dit ook nie met die lewe kan uithou nie. Dis Jesus se hele doel met ons: dat ons met die lewe sal slaag.

Moet dus nie gedurig uit die lewe probeer wegkom deur jou te verdoof met drank en dwelms nie. Sulke mense is voortydig wanhopig oor hul eie dood. Mense wat nie weet Jesus leef en kom weer nie, is eintlik reeds dood. Gelóóf moet aan só ’n moedelose lewe die verskil maak. Ons glo mos dat Jesus gesterwe het, en ook weer opgestaan het. Ons glo dat Hy ons almal, dood of lewendig, na Hom toe sal neem om saam met Hom ons lewe te hervat. Almal sal, wanneer die trompetgeskal sê Jesus is hier!, op die wolke weggevoer word, die lug in, die Here tegemoet.

Ons is altyd by Jesus, of ons nou leef of dood is! Ons het die Lig gesien. Ons is nugter. Leef dan! Maar onthou: Die lewe is moeilik! Daarom bid Jesus dat ons bly glo. Ons is van geloof so afhanklik vir ons oorlewing soos ’n soldaat van sy wapens. Geloof is jou borsharnas in die lewe se oorlog; geloof beskerm jou hart. God wil dat julle heilig moet lewe. Lê julle nog meer daarop toe as ooit. Julle moet onwrikbaar liefhê!

Pasop vir onsedelikheid in enige vorm. Leef behoorlik saam met jou eggenoot. Moet niemand bedrieg nie. Wees versigtig vir hartstog en begeerte, wat jou lewe wil oorneem. As dié goed jou dryf, vergeet jy van God, verloor jy die geloof, en die liefde sneuwel. En jý word die slagoffer. God weet dit. Daarom roep Hy ons op om met geloof en liefde die lewe aan te pak.

Van die broederliefde weet julle meer as genoeg!  Maar: Ons versoek julle dringend: Lê julle nog meer daarop toe!  Laat dit vir julle ’n saak van eer wees, om rustig te lewe en te werk, vir julself te sorg en van niemand afhanklik te wees nie. Skuld niemand iets nie, behalwe om lief te hê. 

Jesus lewe. Hy sit aan die regterhand van God in die hemel. Hy sit sy werk daar voort. Hy sorg dat mense wat dreig om van sonde dood te gaan, bly lewe. Hy sorg vir ons geloof. Hy sorg vir ons liefde.