Die Hervormer

Skakel in op God se kanale

Die woord van die Here is volmaak: dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar: dit gee wysheid aan dié wat nog onervare is. (Psalm 19: 8)

Lees Psalm 19    

Ek het jare gelede met ’n kleinboer gesels. Hy was my buurman en kind van die Here, maar hy het nooit kerk toe gegaan nie. Ek het hom reguit gevra waarom hy nie kerk toe gaan nie. En sy antwoord was dat hy nie nodig het om kerk toe te gaan nie. Die Here praat met hom deur die natuur. Sy woorde was min of meer: As ek so op ’n Sondag by ’n koppie sit en uitkyk of langs die rivier sit, dan beleef ek iets van die Here. Ek beleef iets van sy almag in sy skepping.

Hy was natuurlik nie verkeerd nie. Psalm 19 verwoord ook dίe waarheid. Daar staan digterlik: Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend... Daar gaan daarvan ’n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde.

Inderdaad leer ons iets van God se almag en sy grootheid in sy skepping. Trouens, daar is talle gelowiges wat juis meen hulle glo in die Skepper, in die eerste plek as gevolg van die skepping.

As jy net dink aan hoe die mensdom geskep is. Duisende miljoene mense leef tans op aarde. Elk met ’n eie unieke voorkoms. Elk met ’n eie unieke DNS. Unieke vingerafdrukke. En as die astroloё ons vertel van die duiselingwekkende  makrokosmos, van talle sonne- en sterrestelsels wat byna verbysterend groot is vir ons menseverstandjies. Dan besef jy daar moet ’n God met wysheid en skeppingskrag agter dit alles wees…

In my gesprek met die buurman het ek hom geantwoord: Dis waar dat jy iets van God kan beleef in die natuur. Dis ongelukkig egter net gedeeltelike kennis van die Here. Wat leer die natuur jou van God se liefde, sy vergifnis, van genade en van die ewige lewe?

En dis juis wat Psalm 19 ons in die tweede perikoop leer. Dit vertel ons van vers 8 af van die woord van die Here wat volmaak is. Reeds hier in die Ou Testament word ons gewys dat God se woord ons die regte koers in die lewe aandui.

Ons lewe in die Nuwe-Testamentiese tyd. Dag vir dag kan ons ’n Bybel oopmaak en lees. Ons kan lees van hoe ons Vader is en wat Hy in Jesus Christus vir ons kom doen het. En wat Hy aan ons belowe het.

Dis goed en heilsaam om gereeld in te skakel op dié twee kanale waardeur die Here met ons praat. En dit mag lei tot die mooi woorde waarmee die psalmdigter sy psalm afsluit: Mag wat ons sê en wat ons dink tog vir U aanneemlik wees, Here ons Verlosser.