Die Hervormer

Liefde skep ruimte

Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ’n kind van God en ken God. (1 Johannes 4: 7)

Lees 1 Johannes 4: 7-11 en 1 Korintiërs 13: 4-7

Ons wêreld het ’n tekort aan liefde. God se wêreld het ’n oorvloed daarvan. In ons wêreld is die liefde waarvan ons dikwels kennis neem voorlopig, gebrekkig, voorwaardelik, plastiek. In God se wêreld is die liefde ewig, volmaak, onvoorwaardelik, selfopofferend, dienend, eg. In ons wêreld is die liefde meermale selfsugtige selfliefde en beperk dit ander se lewensruimte. In God se wêreld is die liefde uitreikende genade en altyd ruimteskeppend.

In ons wêreld moet die liefde van God se wêreld meer sigbaar word. In ons wêreld is dit óns opdrag.

1 Johannes 4: 8 leer ons: God is liefde. Hierdie drie woorde is eintlik die opsomming van die hele evangelie. Die almagtige, onbeskryflike groot God se hele wese is liefde. Wat doen God met hierdie liefde wat sy hele wese is? Hy verklein Homself tot in die liggaam van ’n mens om later in vernedering aan ’n kruis te sterf... Hoekom? Om vir die verlore mensdom nóg ’n kans te gee... sodat jy en ek óór kan begin, wéér kan probeer, ruimte kan hê om ons volle potensiaal te bereik. Ja, sodat ons kan wees wat Hy ons geskep het om te wees, sy beeld – sodat jy die beste jy en ek die beste ek kan wees wat ons kán wees!  

Wanneer Paulus in 1 Korintiërs 13 verduidelik hoe die goddelike liefde ons hele lewe vul en hoe ons veronderstel is om dit oral uit te leef, gebruik hy presies dieselfde Griekse woord vir die liefde as wat ons in 1 Johannes 4: 8 kry, naamlik agapé. Dit bind die twee gedeeltes dus aan mekaar, want die goddelike liefde word nou ’n praktiese liefde.

Paulus sê in 1 Korintiërs 13: 4: Die liefde is geduldig. As jy met my geduldig is, skep jy vir my ruimte om voluit te leef. As jy ongeduldig is met my, vat jy die ruimte wat ek so nodig het weg en sukkel ek om die beste ek te wees wat ek kan wees. Paulus sê verder dat die liefde vriendelik is. Wanneer ek met jou vriendelik is, skep ek vir jou ruimte om veilig en gemaklik by my te voel. As ek onvriendelik is, skram jy weg, stoot ek jou weg, en word jou lewensruimte geweldig ingeperk. Sien jy ook hoe die goddelike liefde ’n  praktiese saak is?

Daar waar ons in die alledaagse deur die goddelike liefde gelei word om terug te staan, klein te word, die minste te wees, te dien, dáár word vir ander die ruimte geskep om tot die beeld van God te blom.