Die Hervormer

Jou geloof – bruikbare oes of nuttelose bossie?

Dit is soos met grond wat die reën indrink wat dikwels daarop val. As dit bruikbare gewasse voortbring vir dié wat dit bewerk, word dit deur God geseën (Hebreërs 6: 7)

Lees Hebreërs 6: 4-10

Ons weet almal dat nuttelose en nie-bruikbare dinge uitgehaal en weggegooi word. Selfs in die werkplek is die klem op produktiwiteit en die een wat nie produktief bruikbaar is nie, moet uit. Werk dit ook so wanneer geloof ter sprake is?

Tussen die skrywer se woorde van waarskuwing (6: 4-6) en die uitspreek van vertroue (6: 9-10) vind ons ’n beeld wat vir ons die kontras tussen afvalligheid en ywer aantoon. In vers 7 staan daar letterlik dat die grond “deel het aan die seën van God”. Dit dui op God se handelinge wat die grond in staat stel om vrug voort te bring.

Die doringstruike en dissels is beeld van die bose en ongehoorsame. Sulke mense se geestelike heenkome is dood. Soos die veld gebrand word om dit skoon te maak van onkruid, wag daar onteenseglik straf op afvalliges. Hulle is soos nuttelose bossies.

Al praat die skrywer in hierdie trant, is hy daarvan oortuig dat die lesers nie hierdie negatiewe en verdoemende pad sal loop nie. Hulle sal gered word. Hierdie uitspraak is gebaseer op hul optrede in die verlede. ’n Verlede wat gekenmerk is deur liefdesdiens. Liefdesdiens omdat hulle met ywer vrugte gedra het. Hulle word dus eerder aangemoedig om te volhard en te bly groei in hul geloof sodat hulle bruikbaar kan bly.

Ons lewe as gelowiges daagliks van God se Woord en sorg. Indien ons dit wat ons ontvang nie inneem, daardeur groei en dit uitleef nie maar ons rug daarop draai, gaan ons nutteloos wees.

In die kerklike jaar beweeg ons tans tussen Epifanie en die Lydenstyd. Met Epifanie vier ons die wonder van God wat in Jesus Christus aan ons verskyn het. Tussen Epifanie en die Lydenstyd loop ons die pad agter Jesus aan waar Hy mense leer, siekes gesond maak en mense roep om sy dissipels te wees. Ons leer in hierdie tyd van hoe lief God ons het. Ons leer deur die lewe en optrede van Jesus, voor Hy met sy lydensweg begin het, iets oor hoe ons moet leef en dien en bruikbaar vir Hom kan wees.

Ons teks sluit hierby aan. Ons word gemotiveer om toe te laat dat God se Woord ons voed en verander sodat ons lewens vrugbaar sal bly, anders versaak ons ons geloof (vers 8). Kom ons vra dat die Here ons bruikbaar sal hou, vandag en elke dag van ons lewe. Amen.

Ds Frikkie van Wyk
Montana-Oos