Die Hervormer

Dit is die Here!

Simon Petrus sê toe vir hulle: “Ek gaan visvang.” “Ons gaan ook saam met jou,” sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. (Johannes 21: 3)

Lees Johannes 21: 1-19

In die onsekerheid waarin die dissipels hulle bevind in die dae direk na die opstanding van Jesus, val hulle terug op hul gewoontes van vroeër. Die bekende dinge van vroeër het nou weer ’n veilige wegkruipplek vir ’n onseker gemoed geword, ’n stukkie vastigheid terwyl soveel ander dinge om hulle onseker was.

 

Hier waar ons die dissipels in die skuit aantref, wil dit voorkom of die tye, die gesprekke, die ervaringe wat hulle meegemaak en deel aan gehad het terwyl hulle saam met Jesus was, geen impak op hulle gehad het nie. Die oomblik toe Hy nie meer persoonlik in hul midde was nie, was dit amper asof Hy nooit daar was nie. Hulle was onseker oor wie hulle was (dissipels van Jesus) en wat hulle te doen staan (vissers van mense).

Toe sê Jesus vir hulle: “Kom eet.” Nie een van die dissipels het sover gekom om vir Hom te vra: “Wie is U?” nie. Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis (Joh 21: 12-13).

Die Evangelie van Johannes vertel van die besonderse (her)ontmoeting tussen Jesus en sy dissipels, wanneer Hy van die strand af met hulle in gesprek tree. Na die (bykans terloopse) wonderwerk van die groot aantal vis wat hulle gevang het op sy aanwysings, gaan hul oë van geloof oop: Die dissipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus: “Dit is die Here!”(Joh 21: 7).

In hierdie derde verskyning aan die dissipels as ’n groep na sy opstanding, voed Jesus hulle en rus Hy hulle toe vir die nuwe werklikheid waaraan hulle nou deel het – dissipels van die Opgestane Heer.

Na die hemelvaart van ons Here hoef ons nie verward, onseker of bang terug te val op die dinge van vroeër nie. Ons kan in geloof en afhanklikheid ons opdrag uitleef, want ons word daagliks getroos en versterk deur die Gees van God. Ons kan brood breek en gevoed word aan die tafel van die Here. Ons kan met hoop opkyk na wat voorlê.

En so seker as wat die Here opgevaar het, sal ons ook eendag opkyk en kan uitroep: Dit is die Here!