Die Hervormer

Waar lê ons hoop?

Nou het ons ’n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word (1 Petrus 1: 3-4)

Lees 1 Petrus 1: 3-9

Ons samelewing is geneig om teen Christene te diskrimineer. Uitsprake deur mense en owerhede verontreg Christengelowiges, hier en reg oor die wêreld.

Janse van Rensburg JP Paul FBDaarom beteken die eerste brief van Petrus so baie vir Christene vandag. Petrus skryf in ongeveer 65 nC aan gelowiges in Klein-Asië. Die toekoms lyk vir hulle donker. Hulle voel verontreg en vra na die sin van hul bestaan. Omstandighede dwing hulle om soos ongelowiges te leef, of so ’n lae profiel te handhaaf dat hulle nie getuienis kan lewer van hul geloof dat Jesus Christus die Here is nie.

Petrus bring perspektief op hul situasie: Nou het ons ’n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word (1 Pet 1: 3-4).

Omstandighede is wispelturig. Die maghebbers van hierdie wêreld is korrup en onvoorspelbaar. Jou broer word jou teenstander. Dit wat sin maak en hoop gee, verwelk soos gras in die somerhitte.

Daarteenoor het Jesus aan die kruis gesterf en opgestaan uit die dood. Deur sy opstanding is dié wat in Hom glo wedergebore tot ’n lewende hoop op ewige lewe.

Wie glo dat die Here leef, oorleef – al is jy ’n vreemdeling in die wêreld, al word jy verwerp en vervolg. Geloof in Hom stel jou in staat om aan te hou wanneer alles hopeloos lyk. Dit laat jou uitstyg bo jou omstandighede.

Petrus rig sy brief aan gelowiges wat verontreg is, aan mense wat vra: Wat maak sin? Wat gee hoop? Wat laat vreugde en blydskap in jou hart opvlam?

Die antwoord is: Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nie nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap (1 Pet 1: 9).

’n Hoopvolle toekoms word nie deur omstandighede bepaal nie. Dit lê in die nuwe lewe wat aan ons geskenk is deur die opstanding van Christus uit die dood, in die wete dat die Here leef en saam met ons op weg is.

Die sin van ons bestaan lê daarin dat ons deur die opstanding van Jesus kinders van God geword het wat ons geloof kan uitleef. Wanneer ons verontreg word, word ons daardeur gesterk om, soos Christus, aan te hou goed doen. Ons is bly dat God ons waardig ag om in Christus se lyding te deel, want ons weet dat ons sal oorloop van vreugde by sy wederkoms.