Die Hervormer

God met ons

“Die maagd sal swanger word en ’n Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem.” Die naam beteken God by ons. (Matteus 1: 23)

Die dramaturg Samuel Beckett het ’n toneelstuk met die titel Waiting for Godot geskryf. Dit was ’n satire oor die toestand van die mensdom. Beckett sê in hierdie toneelstuk dat die mensdom wag op Godot, of God, om te kom en hulle te red, maar hy daag nooit op nie.

Hy sê: Ons wag is nutteloos, want God gaan nooit kom nie al word ons oor en oor vertel dat God gaan kom. Hy sê: God het nog nooit gekom nie, en Hy gaan ook nooit kom nie. Vir die karakters in die toneelstuk word gesê dat hulle vir Godot, God, moet wag, want Hy kom môre. So wag en wag hulle te midde van hul haglike omstandighede...

Beckett wil vir ons sê dat daar geen doel is om aan te hou wag nie, dat die lewe absurd is. Hy sê daar is geen God, geen Verlosser nie. Daar is geen verhewe rede vir ons bestaan nie en ons moet self die rede, die doel vir ons bestaan, skep. Sonder self uitgedinkte dogmas, sê hy, bestaan God eenvoudig nie. Sy doel met sy toneelstuk is om ons te oortuig dat ons geloof dat God na die wêreld gekom het om die mensdom te red, ’n valse geloof is, dat God nooit sal kom nie...

En hier is ons aan die vooraand van Kersfees. Waarop wag ek en jy? Wag ons soos die karakters in die toneelstuk op ’n god wat nie kom nie, of glo ons in ’n God wat ’n werklikheid in ons lewens is?

Kerstyd kan maklik ’n futiele gewag op ’n geskenkiegod wees wie se etenstafel kreun onder kos. Maar vir ons, wat onsself Christene, dissipels van Jesus, verlostes noem, kan dit tog nie so wees nie. Nee, ons wag nie op ’n belofte langs ’n stowwerige pad nie, maar leef in die belofte van ’n lewende Verlosser wat ’n werklikheid in ons lewens is.

Kersfees herinner ons weer daaraan dat Jesus gebore is in Betlehem en gesterf het op Golgota. Kersfees verkondig weer aan ons dat die Seun van God vir ons Immanuel, God by ons is, dat Hy deur die Heilige Gees by ons is tot aan die voleinding van die wêreld. Kersfees is juis die tyd wanneer ons as Christene op so ’n konkrete manier weer bewus gemaak word dat ons nie, soos Beckett se karakters, futiel sit en wag op ’n God wat nooit gaan kom nie, maar dat ons God, vandag, Kersdag, elke dag by ons is.

 

Mag hierdie feestyd ’n tyd wees waarin elkeen van ons die liefde en teenwoordigheid van God is sy volheid beleef.