Die Hervormer

Om God se rug te sien, is genoeg...

Vir My kan jy nie sien nie, want geen mens kan My sien en bly lewe nie. (Eksodus 33: 20)

Lees Eksodus 33: 7-23

In Eksodus 33: 11 lees ons dat God met Moses gepraat het soos met ’n vriend. Stel jou voor dat God so met jou gesels – sou dit nie wonderlik gewees het nie! En tog soek Moses meer. Hy wil God van aangesig tot aangesig sien. Nie omdat hy ondankbaar is nie; inteendeel, hy soek net versekering. As hy vir God van aangesig tot aangesig sien, sal hy weet dat alles wat hy deurmaak om die volk deur die woestyn te lei, die moeite werd is.

Daarom sy versoek. Dan lees ons in vers 18 dat hy God vra: Laat ek tog net u magtige verskyning sien! En wat doen God? God bied vir Moses iets aan, maar nie alles nie. Die Here sê vir hom in vers 19: Ek sal al my voortreflikheid voor jou laat verbykom en Ek sal die Naam “die Here” vir jou uitroep, want Ek betoon genade aan wie Ek genade wil betoon en Ek ontferm My oor wie Ek My wil ontferm. Vir My kan jy nie sien nie, want geen mens kan My sien en bly lewe nie.

Dan lees ons in verse 21-23: Die Here het verder gesê: “Maar hier by My is ’n plek waar jy op die rots kan staan. As Ek in my magtige verskyning verbykom, sal Ek jou eers in ’n rotsskeur sit en jou met my hande toemaak totdat Ek verby is. Dan sal Ek my hande wegvat sodat jy My van agter kan sien. Niemand mag my gesig sien nie.”

Het u al ooit gewonder wat dit beteken? Hoekom net God se rug? Dit weet ons: God is met Moses. Hy luister na Moses. Hy antwoord Moses. Luister nou mooi: As Moses net God se rug sien, waar is God? God loop voor Moses en die volk! Daarom hoef Moses net sy rug te sien!

Partymaal vergeet ons dit, die feit dat God ons lei, voor ons is. Partymaal vergeet ons dat dit genoeg is om maar net sy rug te sien, want gelukkig is Hy voor ons, maak Hy vir ons die paaie gelyk.

Ons beleef ’n munisipale verkiesing, swaar ekonomiese tye, een van die ergste droogtes in menseheugenis. En waar is God? Hy loop voor ons, Hy maak die paaie gelyk. Hy doen dit deur die kruis waar sy Seun vir ons sterf. Deur sy Gees wat Hy vir ons in die woorde van Efesiërs as Waarborg gegee het. Hy is by ons, voor ons, met ons.

Dalk laat ons te veel toe dat die wêreld ons aandag aftrek en ons vergeet dat God ons ook nie nou, hier in die onstuimige 2016, alleen sal los nie.