Die Hervormer

God is my hoop

Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne (Jesaja 43: 1)

Lees Jesaja 43: 1-4

Ons sê God hou self sy kerk in stand. Dit hoor ons baie in die Kerk en dit is verseker ook waar. As ek ’n krisis beleef of geloofsfokus verloor, vergeet ek juis dit. Hou God nie ook my, sy kind, se lewe in stand nie?

Jesaja verkondig die Here as Skeppergod en as Redder van sy volk. Israel was weggevoer in ballingskap en was as gevolg daarvan op moedverloor se vlakte. Hulle het verlate – godverlate – gevoel. Hulle het dalk baie van die emosies ervaar wat ons ook dikwels ervaar. Siekte, die dood van ’n geliefde, geldsake wat maar net nie wil uitwerk nie as gevolg van die ekonomiese omstandighede, is die oorsaak van groot moedeloosheid en uitsigloosheid, ook by God se kinders.

Jesaja 43: 1-4 bevestig dat God verhewe is bo ons aardse probleme en krisisse. Hy is die Skeppergod, maar beslis ook die Onderhouergod. Hy sal nooit sy kinders oorlaat aan hul eie lot nie. Hy weet wat ons nodig het.

Hy is ook sy kinders se enigste Redder. Weer eens – Hy weet wat elkeen van sy kinders nodig het. Hy weet dat redding nie uit onsself kan kom nie. Nie net dit nie: Hy ken elkeen van sy kinders. Die Here bevestig hier Hy ken sy kinders op die naam. As die Here sy kinders op die naam ken, bevestig dit mos dat ons en God in ’n besondere en nabye verhouding tot mekaar staan. Ja, soos Israel gaan ons in die lewe deur die water en vuur waarvan Jesaja praat. Krisisse en probleme is deel van die aardse tydelike lewe, maar God laat ons nie wegspoel nie, laat nie toe dat ons verbrand nie. Hy bly ons hoop!

Die rede: God Almagtig en Ewig bly met ons bemoeienis maak, as Skeppergod, Onderhouergod en Reddergod. Die Here sê in verse 3 en 4 vir sy kinders vier belangrike dinge, wat ons nie kan vergeet nie: Ek is jou Redder, jy is vir My kosbaar, Ek ag jou hoog, Ek het jou lief.

Dit bring ons by Christus die gekruisigde uit. God is deur Jesus Christus ons Redder. Hy red ons juis aan die kruis omdat ons vir God kosbaar is, so kosbaar dat Hy nie wil hê ons moet verlore gaan nie. Dit is om daardie selfde rede dat God ons ag. Dan die belangrikste rede: dat God ons liefhet, deur Jesus Christus die gekruisigde is daardie liefde aan ons bewys.

Die Skeppergod, die Onderhouergod, die Reddergod is dié God in wie ek al my hoop kan stel. Hy ken my op my naam, Hy weet wie ek is en Hy weet wat ek nodig het. Kom ons leef soos sy kinders.

Laat, Heer, u vrede deur my vloei... en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil u lig in duisternis laat skyn. Laat ware vreugde altyd uit my straal. (Gesang 284: 2)