Die Hervormer

Wees ’n gestuurde!

Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook (Johannes 20: 21)

Lees Johannes 20: 19-29

Afgesien van Handelinge 2, is daar ook ’n ander perspektief op die uitstorting van die Heilige Gees, te wete die weergawe in Johannes 20.

Hier is nie sprake van groot en ontsagwekkende gebeure nie, maar van ’n sagter oomblik. Die beangste dissipels is op Opstandingsondag bymekaar, en Jesus verskyn in hul midde. Hy blaas oor hulle en skenk hulle sy Gees. So kry hulle die opdrag om mense te vergewe en om Jesus se gestuurdes op aarde te wees. Dit vervul die dissipels met geweldige blydskap – ’n mens sou reken dat selfs hul vrees verdryf is.

Die werk van die Heilige Gees is niks anders nie as die voortsetting van die werk van Jesus Christus – die vergifnis van sonde en die opdrag om as gestuurde in die wêreld te werk. Die Heilige Gees maak dit ook vir mense moontlik om hierdie dinge te doen.

Die trant van hierdie gebeurtenis is meer pastoraal as wat ons elders sien. Die aksent val op die persoonlike verhouding en getuienis wat moontlik gemaak word deur die Heilige Gees. Ons sien dit ook in die res van die vertelling wanneer hulle Tomas ontmoet. Hulle bombardeer Tomas nie met verwyte of moeilike vrae oor sy vroeëre belangelose afwesigheid nie. Selfs sy uitdagende antwoord is volgens die Johannes-evangelie nie werklik ter sake nie: Tomas eindig gelowig na die ontmoeting met die Here, maar dit het gevolg op die dissipels se getuienis; op hul gehoorsame aanvaarding van die taak wat die Gees hulle opgelê het.

Dit is soms moeilik om in die persoonlike (en intieme) verhoudings waarlik getuienis van die lewende Christus se genade te gee, maar dit is in daardie privaatgesprekke dat die Gees ons bystaan. In ons tyd is dit belangrik om hierdie perspektief voor oë te hou. Skouspel, drama en groot gebeurtenisse trek die aandag en dra gesag. Gevolglik dink ons dat die getuienis oor die opstanding van Christus ook so moet lyk.  

Nee, wees ’n gestuurde en vergewe! Dit geld ook in die intieme verhoudingskringe waar ons tuis is – huwelik, gesin, familie en werk. Juis daar is verkondiging moeilik en vergifnis soms moeiliker. Ook daar staan die Heilige Gees by, en daarvoor is die Gees aan ons geskenk.