Die Hervormer

Sing ’n nuwe lied!

Prys die Here! Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here, sing tot sy lof in die vergadering van sy troue dienaars. (Psalm 149: 1)

Lees Psalm 149: 1-3 en Openbaring 5: 1-14

Ons lees herhaaldelik in die Bybel dat gelowiges opgeroep word tot lof aan God. Daar is egter ook ’n hele aantal plekke waar mense opgeroep word om ’n nuwe lied tot eer van God te sing. Die Psalmboek eindig juis met so ’n nuwe lied in Psalm 149, waar die toekomstige uitredding van God besing word met die gepaste halleluja-oproep daarna in Psalm 150. Maar ons lees daarvan tot in Openbaring waar ons hoor dat ’n nuwe lied in die hemel gaan opklink.

Nêrens in die Bybel kom die pertinente opdrag om ou liedere te sing nie, nie omdat dit verkeerd is nie, maar omdat dit vir mense gemaklik en normaal is om bekende liedere te sing. Die rede vir die opdrag om ook nuwe liedere te sing, is omdat ons nooit God se grootheid en goedheid finaal onder woorde (of musiek) kan bring nie. Wanneer ons lewe voor God se aangesig, leer ons konstant iets nuuts van hierdie grote God. Ons groei in ons geloof, verdiep in ons kennis en besef dat God telkens weer op nuwe maniere in ons lewe teenwoordig is en ingryp. Dit dring ons as’t ware om ook daardie kennis van God, daardie nuwe stukke genade, onder woorde te bring en dit uit te sing.

Telkens as God uitkoms gegee het en ons seën of uitredding of genade beleef het, behoort ’n nuwe lof- of danklied in plaas van die treursange of die gebede om hulp op te klink. Ou, bekende liedere is nie verkeerd nie, maar dis nooit genoeg nie. Ons is nooit klaar gepraat en klaar gedink of klaar gesing oor God nie. Daar is altyd meer... Daarom klink die oproep om nuwe liedere te sing vir die God wat telkens weer en telkens nuut na ons toe kom.  

Wat jou omstandighede ook al mag wees, laat jou lofsange opklink tot God. Voeg jou stem by die stem van gelowiges en sing oor God se grootheid en goedheid. As ons God sien vir wie Hy is en raaksien wat Hy telkens doen, kom ’n nuwe lied oor ons lippe.