Die Hervormer

Leef vanuit Jesus se opstanding

Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie? (Lukas 24: 32)

Lees Lukas 24: 13-35

Paasfees en die opstandingsgebeure adem ’n gees van vreugde, en ons hoor en sien dit in die verskillende liedere wat ons gedurende Lydenstyd en Paasfees sing. Maar waar bevind ons ons nou, ná Paasfees, op pad na Hemelvaart en die Pinkstervieringe?

Lukas 24: 13-35 fokus op die gebeure van die dag van Jesus se opstanding. Jesus is al uit die graf en sluit Hom aan by die twee pelgrims op pad na Emmaus. Hulle is diep in gesprek met mekaar en kom nie agter toe Jesus by hulle aansluit nie. Op sy vraag waaroor hulle so ernstig in gesprek is, antwoord hulle met ’n teenvraag: Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? (24: 18). Jesus wou by hulle weet: Watter dinge?

Uit hul vertelling besef die leser dat hierdie twee mense weet dat Jesus uit die graf is, en van die vroue wat nie sy liggaam kon kry nie, en van die engele wat gesê het dat Jesus lewe. Hul gesprek is somber en ernstig: Hul krisis is dat hulle nie vir Jesus gesien het nie. Wat ’n gebrek aan begrip en wat ’n traagheid van gees! Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? vra Jesus vir hulle. Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Hiermee gee Jesus vir hulle ’n leidraad waarbinne hulle die belofte kry dat hulle sal verstaan van die lyding.

Hierdie manne het die lyding van Jesus ook gesien, maar insig oor die noodsaaklikheid van sy lyding ontbreek. Hulle dink net aan hoe toevallig dinge gebeur, en hul verwagting is heeltemal iets anders. Hulle verwag ’n verlossing wat vir hulle noodsaaklik was. Hulle probeer om Jesus te verstaan. Hulle bevestig hoedat ’n mens by Jesus teenwoordig kan wees sonder om Hom te herken.

Sukkel ons ook om te verstaan en te glo dat ons danksy Jesus Christus se lyding, sterwe en opstanding nuwe mense is? Ons bly soek en tas, in ’n deurmekaar wêreld, na sin en uitkoms en oplossings. Laat ons weer biddend by die Bybel uitkom. Het die opstanding van Jesus Christus nie bepalend geword vir ons lewe hier en nou, maar ook vir ons toekomsverwagting nie?