Die Hervormer

Ons doop – ’n teken van God se genade

Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle (Lukas 18: 16)

Lees Lukas 18: 15-17

Die koninkryk van God is vir kindertjies en moet soos kindertjies ontvang word. Die woordjie wat Lukas hier vir kindertjies gebruik, dui eintlik op suigelinge – babatjies.  Maar dis nie die sogenaamde naïwiteit of onskuldigheid waarna Jesus verwys nie, maar die totale afhanklikheid van kindertjies. Kindertjies in Jesus se tyd was baie afhanklik, blootgestel en kwesbaar.

Ons kinderdoop wys op hierdie afhanklikheid en die ontvang soos deur kindertjies.

  • In ’n sekere sin is die doop onnodig

Ons doop is nie noodsaaklik vir ons heil nie, maar dit maak ons doop nie onbelangrik nie. Soos ’n trouring nie noodsaaklik is om getroud te wees nie, maar tog geweldig belangrik is vir getroudes. Ons doop herinner ons voortdurend aan God se verbintenis aan ons, selfs al ken ons Hom nog nie.

  • Die inhoud van die doop is die genade van die verbond

Ons doop bevestig vir ons die boodskap van die Woord. God verbind Hom aan mense. God gee nie vir ons net inligting nie, Hy gee sy Woord soos ’n bruidegom sy woord van trou aan sy bruid toesê.

  • Ek word nie gedoop op grond van my geloof nie, maar ek glo op grond van my doop

Die doop rus nie op my geloof nie, maar my geloof rus op die doop. God se beloftes het nie vereistes nodig nie. Ons geloof het egter ’n fondament nodig. Dié fondament vir ons geloof is God se beloftes wat deur Woord en sakrament aan ons toegesê word. Ons geloof is nie ’n verdienste vir ons verlossing nie. Daarom sing ons in Gesang 239: 2: En ek self – wat kan ek doen om my sonde te versoen? Sou my hart met ywer gloei, sou my trane ewig vloei – nòg gebede, nòg geween kan my red, Heer; U alleen.

Ons moet weer leer om afhanklik te wees, van God. Afhanklik soos kindertjies, wat net kan ontvang. Dalk sal ’n bietjie kwesbaarheid en broosheid ons nader aan God hou. Want in ons afhanklikheid en broosheid het Hy Homself aan ons kom verbind. Daaraan herinner ons doop ons, voortdurend. Ons alles rus op God.