Die Hervormer

Ek sal julle rus gee

Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. (Matteus 11: 28-30)
Is die kerk juis daar vir onvolmaaktes? Dit is ’n vraag wat kompleks en kontroversieel kan wees. Mense wil graag volmaak wees, weens hul moderne sienings en tegnologie. Die mens vorm deel van die skepping, maar kan self nie skep nie – veral nie lewe nie.

Daagliks hoor en lees ons van en ervaar ons pyn, angs, vrees en onsekerheid in hierdie land. Ons vra vrae: Waar kan ek weer heel word? Wat gaan word van ’n onvolmaakte mens in ’n onvolmaakte wêreld?

Ons gaan kerk toe om geestelik gevoed te word. Die kerk is immers ’n plek waar God verby my swakhede kyk en iets uniek en spesiaal in my raaksien. Die kerk is die plek waar ek saam met medegelowiges die Here kan loof en prys. Dit is so mooi as ons in die Evangelie van Markus hierdie woorde lees: Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: “Vir mense is dit onmoontlik maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik.” (Mark 10: 27).

Ons nader Kersfees. Dit is ’n tyd van afwagting, opgewondenheid en die begeerte om weer verenig te wees met familie en geliefdes. Ons fokus egter so op geskenke en versierings dat ons die kernboodskap van Kersfees vergeet. Die woord het mens geword en onder ons kom woon, Hy is gebore in ’n nederige stal, die Redder van die wêreld het gekom om die onvolmaakte weer te kom heel maak.
Die kerk is juis vir die onvolmaakte – die laste en juk wat ons deur die jaar moes dra, is nou verlig deur Jesus se belofte in Matteus 11: Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee... In watter situasie, stryd of omstandighede jy jou ook al bevind, die Here Jesus Christus is daar. Hy hou jou styf vas as jou voete gly. Hy troos jou wanneer die trane vloei. Hy genees jou hart wanneer dit bloei, maar Hy gee ook die sekerheid as jy dink die lewe het geen doel nie. Hy is my vertroue as ek voel daar is geen hoop meer nie…

Die volmaakte Here Jesus Christus besiel ons en laat ons opnuut besef dat ons as onvolmaaktes gelei word deur die voorbeeld van ons Verlosser, Saligmaker en Redder. Hy is sagmoedig en nederig van hart…