Die Hervormer

Die vryheid van vergifnis

Ek het jou oortredinge, jou sondes, uitgewis, hulle het verdwyn soos wolke, soos miswolke. Kom terug na My toe, want Ek het jou verlos (Jesaja 44: 22)

My gedagtes oor vergifnis het opnuut weer aan die soek gegaan toe ek ’n e-kaart op Facebook lees. Gewoonlik gly ek oor die magdom woorde wat oor my skerm rol, maar hierdie een het my laat stilstaan en diep laat nadink. Wanneer jy vergewe, verander jy nie jou verlede nie... jy verander jou toekoms.

Waar begin ’n mens? Laat ek eers probeer sê wat vergifnis nie is nie. Ek stem saam met John Piper wat sê: It is not feeling good about bad things. Vergifnis beteken nie dat verkeerde dinge skielik aanvaarbaar word nie. As Jesus vir die moordenaar aan die kruis sê hy sal vandag saam met Hom in die koninkryk wees, beteken dit nie Jesus sê dit is reg om moord te pleeg nie. Daarom beteken vergifnis nie dat die man sy kruisdood gespaar is nie, maar dat hy wel gered is. Vergifnis los ook nie al die probleme van die verlede op nie, maar dit laat jou nie vasgevang in die verlede stilstaan nie. Dit verander inderdaad nie jou verlede nie, maar verander jou toekoms. Mense wat nie wil vergewe nie, se toekoms raak vol haat, verbittering, seer... alles emosies wat jou lewenskwaliteit drasties vernietig.

’n Onvermoë om te kan vergewe, het ’n direkte invloed op ons toekomstige geestelike lewe. In Jesaja verstaan ons dat dit ons verhouding met God blok. Dit breek die verhouding met God, en ons is geskape om in verhoudings te lewe. Ons verhouding met God bepaal alle ander verhoudings – ons verhouding met onsself, ons naaste en die natuur. God se opdrag om te vergewe is ’n “wet” wat ons wil bevry, wat ons verhoudings wil laat groei, wat sin en betekenis wil gee.

As ek nie wil of kan vergewe nie, gaan dit my op ’n emosionele ashoop van haat en bitterheid laat. ’n Plek van emosionele verlies, seer en pyn... alleen! Die realiteit is dat die wortels van hierdie emosionele pyn in ons totale menswees ingroei. ’n Onvermoë om te kan vergewe, het dus ook sosiale gevolge. Dit beïnvloed my verhouding met ander mense. Die bitterheid en haat teenoor mense wat ek nie kan/wil vergewe nie, loop deur tot in elke ander verhouding waarin ek my begewe – my huwelik, my familie, my kollegas, my vriende, die man op straat.

As ek versigtig deur Psalm 73 lees, hoor ek ’n mens wie se verlede sy toekoms verwoes. Ek lees van ’n man wat siek geword het, wie se liggaam uitmekaar begin val... dit is nog een van die gevolge van die onvermoë om te kan vergewe. Dit maak ’n mens moeg, lewensmoeg. Jy lê nagte deur sonder om te kan slaap. Jou spanningshormone vermenigvuldig en depressie gryp jou. Jy raak makliker vatbaar vir siektes.

Ek het geleer dat vergifnis jou vrymaak vir die toekoms.