Die Hervormer

’n Lewe van dankbaarheid

So sê die Here die God van Israel: Die meel in die kruik sal nie opraak nie, en die olie in die kan sal nie minder word nie...
(1 Konings 17: 14)

Lees Konings 17: 1-24

Die versorging van God en die gebede van mense loop hand aan hand, maar dit wat ons vra en selfs afsmeek, ontvang ons nie altyd nie. Jesus nooi ons uit met die belofte dat wat ons ook al in sy Naam van ons Hemelse Vader vra, ons sal ontvang. Is dit waar?

Ons leef in ’n wêreld waar duisende mense, ook Christene, werklik swaarkry. Werkloosheid, siekte, armoede, droogte en vloede – ’n wêreld vol stukkende mense. Die goedkoop antwoorde op die onverhoorde gebed is gewoonlik: Jy bid vir die verkeerde dinge, jy bid nie hard genoeg nie, jou geloof is nie sterk genoeg nie.  

Elia kondig die droogte aan. Koning Agab was woedend, en die Here stuur Elia na die omgewing van die Kritspruit. Hier gebeur die eerste wonder: Die Here sorg vir Elia deur kraaie wat vir hom kos bring. Kraaie is vrate en tog gebruik die Here juis hulle om vir Elia te sorg. Die stroompie water droog op en Elia moet ’n ander heenkome vind. Die Here stuur Elia na Sarfat sodat die Here kan bewys dat Hy nie net vir sy dienaars sorg nie, maar vir alle mense.

In Sarfat ontmoet Elia ’n weduwee. Sy en haar seun het nog net een maaltyd oor. Die tweede wonder: Die meel en olie het nooit opgeraak nie – God het hulle versorg! Daarna word die seuntjie siek en blaas sy laaste asem uit. Die derde wonder: Elia se gebed word verhoor en die kind lewe.

Uit hierdie verhaal leer ons meer van hoe God vir ons sorg. Hy sorg vir mense in ongunstige weersomstandighede en armoede, maar Hy versorg hulle nie met oorvloed nie. Die meel en die olie was nie soveel dat hulle dit kon verkoop en ryk word nie.

En die onverhoorde gebed? Ja, waarskynlik vra ons die verkeerde dinge, maar belangriker: Ons moet leer om te kyk na hoe die Here wel vir my en my gesin sorg. Ons vra baie, maar waarvoor sê ons dankie? Is ek dankbaar teenoor God vir dit wat ek wel ontvang? Ja, daar is droogtes en werkloosheid, en tog sorg die Here. Daar is siekte en ellende, maar ons ontvang van die Here krag om in teëspoed geduldig te wees.

Op ons grootste krisis, die dood en die oordeel van God, het ons Hemelse Vader ook die antwoord. Hoe dankbaar is ons teenoor Jesus Christus wat sterf aan ’n kruis, wat opgewek word uit die dood en wat aan ons wat in Hom glo die ewige lewe skenk? Ons klaagliedere  behoort dank- en lofliedere te word. Kom ons loof en dank die Here met ’n lewe wat van dankbaarheid getuig.