Die Hervormer

Na die beeld van God

Toe het God gesê: “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld...” (Genesis 1: 26)

Waar presies pas die skepping van die mens in die skeppingsverhaal in? Dit maak die tweede deel van die sesde dag uit, die heel laaste skeppingsdaad van God. Daar lê groot waarde daarin dat die mens laaste geskape is – die beste vir laaste. Die feit dat die mens na die beeld van God geskape is, moet ’n eer wees, omdat God die mens beter gemaak het as die dier.

Die idee van die beeld van God is afkomstig van die Latynse frase imago dei. Volgens Augustinus is ons in die beeld van God geskape, maar dit het verlore gegaan met die sondeval. Ons word dan slegs weer beeld van God deur sy genade. Die mens het wysheid ontvang en kan dus onderskei tussen reg en verkeerd – dit is wat ons ons met God kan laat vereenselwig.  

As die mens dan na die beeld van God geskape is, hoekom het Adam en Eva teen God se opdrag gehandel? Sou hulle dan nie die versoeking maklik kon weerstaan nie? Hier word dinge interessant: Die mens het ’n vrye wil gekry, saam met die wysheid om te kan besluit wat reg of verkeerd is. Die wysheid behels dat ons sal weet om nie ontrou aan ons medemens te wees nie, want ons medemens is ook na die beeld van God geskape. As ons aan ons medemens ontrou is, is ons ontrou aan God.

Hoekom het God ons ’n vrye wil gegee as dit ons so in die versoeking kan lei, en hoekom kies ons die sonde so maklik? Volgens Augustinus is die wêreld bevlek met sonde na die sondeval; die sondaar is soos ’n siek mens wat hom nie self kan diagnoseer nie.

Kan u die kringloop sien? Ons is na die beeld van God geskape, ons het wysheid ontvang om die regte besluite te neem, dit word bemoeilik deur die sondevlek na die sondeval, God herstel ons tot sy kinders, sy beeld, deur genade.

Om na die beeld van God geskape te wees, beteken nie ons is perfek nie. Dit beteken dat ons die regte keuses moet uitvoer wanneer God van ons verwag om ons vrye wil te gebruik. Om na God se beeld geskape te wees, beteken nie dat ons sondevry is nie, maar dat ons  die wysheid wat ons gekry het moet gebruik as ons God se genade ontvang het om te lewe soos wat Jesus Christus ons geleer het.

Kom ons vergewe mekaar, wees lief vir ons naaste, en verwoes nie mekaar vir ons eie gewin nie.