Die Hervormer

Maak die Kersevangelie enige verskil?

Gelukkig is elkeen wat nie aan My begin twyfel nie (NAV Lukas 7: 23); [wat nie aan My aanstoot neem nie – Direkte Vertaling]

Lees Lukas 7: 17-23

 Het Jesus se koms na hierdie wêreld op niks uitgeloop nie, was dit ’n mislukking? Dit was klaarblyklik wat in Johannes die Doper se gemoed as worsteling rondgerol is. Dit was nie ’n vraag uit ongeloof nie. Inteendeel, dit het voortgevloei uit sy diep en ernstige gedagtes oor godsdiens en oor hoe God se gestuurde Een sake in die wêreld moes kom regruk. Hy het gedink die Een sou kom as regter wat met vuur doop; met ’n skop in sy hand die dorsvloer kom skoonmaak en die kaf met onblusbare vuur verbrand; die vernietigende byl wees om onvrugbare bome uit te kap!

Read more ...

Uit die Woord

En Jesus sê:

Gaan vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het: blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is die man wat nie aan My begin twyfel nie. (Lukas 7: 22-23)

Read more ...

Uit die Woord

’n Pelgrimslied 

Uit die dieptes roep ek na U, Here, luister tog na my, Here, hoor tog my hulpgeroep. As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Maar by U is daar vergifnis: daarom word U steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom, ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag, wagte op die môre. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde, by Hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. (Psalm 130: 1-8)

Read more ...

Ek wag op die Here

Ek wag op die Here, meer as wat die wagte op die môre wag... (Psalm 130: 6)

Lees Psalm 130: 1-6

Om te wag, kan somtyds uitmergelend wees, veral wanneer jy haastig is. Die gewag in ’n ry by die lisensiekantoor of in die verkeer het ’n manier om jou energie te dreineer. Dit breek somtyds ’n mens se moed wanneer jy wag en wag terwyl die horlosie die minute aftik. Niemand hou van wag nie. Wat wag nog erger maak, is wanneer jou verwagting om gehelp te word nie goed is nie. Ongeduld en wag gaan nie saam nie. 

Read more ...

Die krag van “behalwe”

Sy het geantwoord: “Ek het niks in die huis nie behalwe ’n erdekannetjie olie.” (2 Konings 4: 2b)

Lees 2 Konings 4: 1-7

Die weduwee waarvan hier vertel word, was in die slegste moontlike posisie waarin ’n vrou in die Ou Nabye-Oosterse wêreld kon wees. Haar man is dood en haar twee seuns, die enigste wat vir haar kan sorg, is op die punt om as slawe aan haar skuldeisers verkoop te word.

Read more ...