Die Hervormer

Die Knysnabrande

Die vlamme brand helder en skroei alles tot niet. Die geknetter van ’n vuur is nie meer mooi nie, want ons lees en hoor van die brande in Knysna en omgewing wat alles vernietig. Mense wat alles verloor het… en tog is hier iets wat ons (as mede-Christene) kan of moet doen, wat weet ek nog nie.

Dit was die Donderdagoggend, en skielik besef ek deur die loop van die dag: DIE VLAMME…

Lees verder...

Om kerk te wees en te gee

Jesus leer ons een van die waarhede van “kerkwees” is om te gee met die regte gesindheid. Die Suid-Kaap het dit die afgelope tyd in die besonder ervaar, want hier het ’n groot tragedie afgespeel.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

As jy die bestanddele van ’n groot droogte, winde van tot 107 km/h en vuur in een kookpot gooi, dan het jy ’n tragedie. 1 059 huise is verwoes en baie is beskadig deur die vuur. Die wind het talle huise beskadig. Die droogte het sy merk reeds gelaat in die gemoedere van die boere!

Lees verder...

Zambië – ’n reisverhaal

Vrydag 21 April 2017 is ek bespreek op vlug SA8152 van Airlink-redery van OR Tambo-lughawe na Simon Mwansa Kapwepwe, die Iughawe in Ndola, Zambië.

Alhoewel ons eers om 08:30 vertrek, is ek al 05:30 op die lughawe, want ek is gewaarsku dat daar lang toue by die immigrasiebeamptes se toonbanke kan wees. Toe nie. Ek stap reguit tot die voorpunt en kon kies uit vier beamptes om my paspoort te stempel. Daar gaan nie baie aan op OR Tambo sesuur in die oggend nie...

Lees verder...

’n Nuwe toekoms vir die Kerkargief

Die Komitee vir die Argief en Biblioteek het met dankbaarheid en waardering kennis geneem van die besluit deur die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering om die Kerk se Argief in fasiliteite van die Erfenisstigting in te ruim. Dr Christo Pretorius verduidelik.

Hierdie besluit is die vrug van verskeie vergaderings en gesprekke tussen die Argiefkomitee, die Vyfmankomitee en personeel van die Erfenisstigting. Tereg is dit ’n delikate proses wat met omsigtigheid en professionaliteit uitgevoer moet word, maar in die persoon van die Kerk se argivaris, Nándor Sarkady, en met die hulp en steun van die Erfenisstigting se personeel onder leiding van Cecilia Kruger, besturende direkteur, is die Komitee daarvan oortuig dat die verhuising met sorg sal geskied. Hierdie verhuising lui ’n nuwe toekoms vir die Argief in, ’n toekoms wat geskoei is op ’n bewaringsvennootskap tussen bewaringsgesindes.

Lees verder...

’n Geskiedkundige vergadering in Leipzig

Die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK) hou hul 26ste Algemene Vergadering van 29 Junie tot 7 Julie in Leipzig, Duitsland. Dit is vir die Nederduitsch Hervormde Kerk ’n besonderse geleentheid, aangesien ons lidmaatskap wat in 1982 opgeskort is, weer amptelik herbevestig sal word.

Die NHKA was stigterslede van die destydse Wêreldbond van Reformatoriese Kerke, en dit is vir die Kerk ’n groot geleentheid om weer as volle lidkerk deel te kan neem aan die grootste ekumeniese liggaam in die Reformatoriese wêreld. ’n Mens kan amper nie help nie om jou te verwonder daaroor dat ons hertoetrede juis amptelik bevestig word in die jaar 2017, die jaar waarin 500 jaar van die Kerkhervorming gevier word...

Lees verder...

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.