Die Hervormer

Die Hervormde Kerk en ekumeniese organisasies

Die 500-jarige herdenking van die Kerkhervorming dwing ons om na te dink oor ons belydenis dat ons glo aan ’n heilige algemene Christelike kerk. Hoewel die Kerkhervorming uiteindelik gelei het tot die ontstaan van verskillende kerke (denominasies) uit die een Westerse (Roomse) kerk, was dit nooit die Kerkhervormers se bedoeling nie. Die Reformatoriese belydenisskrifte beklemtoon daarom, net soos die ekumeniese simbole van die vierde en vyfde eeu na Christus, steeds die belang van die eenheid van die kerk.

Die ekumeniese beweging het aan die begin van die 20ste eeu ontstaan teen die agtergrond van sendingkongresse wat die verskillende kerkgenootskappe se pogings om die evangelie van Jesus Christus regoor die wêreld uit te dra, wou koördineer. Die globalisering waartoe die twee wêreldoorloë ironies genoeg bygedra het, was ’n verdere stimulus wat in 1948 gelei het tot die ontstaan van die Wêreldraad van Kerke (WRK).

Read more ...

Predikantevergadering 2017

Alle mense is soos alle ander mense. Alle mense is soos geen ander mense, en alle ander mense is soos sommige ander mense.

Hierdie aanhaling uit die mond van prof Cas Wepener sê nogal iets van die belewenis van die Predikantevergadering van 2017. Ons is eintlik almal eenders, terwyl ons tog ook van mekaar verskil, en soms is daar mense om ons wat soos ons is. Dit speel ’n belangrike rol in hoe ons Christenwees verstaan en ook hoe ons na die prediking luister. Dit speel ook ’n rol in hoe elkeen oor die vergadering se inhoud en verloop sal oordeel. Wat wel seker is, is dat almal die skaapbraai die aand na die vergadering terdeë geniet het!

Read more ...

Wat op aarde moet die ringsvergadering doen?

Een van die dae is dit weer tyd vir die jaarlikse ringsvergadering. Ag, ellende! Nog ’n vergadering! Nog ’n spul verslae! Nog ’n ydele gepraat tot die perde horings kry!

Wel, iets soortgelyk kan ’n mens seker sê van enige geleentheid wat nie goed benut word nie: ’n ouervergadering, ’n rugbyoefening, of selfs ’n erediens! As die geleentheid, aan die ander kant, goed benut word, kan ’n ouervergadering rigting gee aan die skool se aktiwiteite, kan ’n rugbyoefening die span op die wenpad plaas, en kan die erediens die polsslag van ’n lewende gemeente wees.

Read more ...

Haatspraakwetgewing en die kerk

De kerk moet weer smoel krijgen, word deesdae in Nederland gesê. Dit geld natuurlik onverdund ook in Suid-Afrika – die kerk móét ’n openbare gesig, stem en teenwoordigheid hê. ’n Kerk sonder ’n smoel is gedoem tot irrelevansie.


Teen hierdie agtergrond het die NHKA, saam met sy vennote in die Tussenkerklike Raad, die NGK en die GKSA, ’n voorlegging by die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling ingedien waarin beswaar aangeteken word teen die Wetsontwerp op die Voorkoming en Bestryding van Haatmisdade en Haatspraak. Daar is meer as voldoende gronde om te versoek dat die wetsontwerp in sy huidige formaat geskrap word, of ten minste grondig hersien word.

Read more ...