Die Hervormer

Die nuwe direkte vertaling van die Bybel

Die Afrikaanse vertaling van die Bybel waaraan tans gewerk word, naamlik Die Bybel: ’n Direkte Vertaling, is deur die Bybelgenootskap onderneem nadat die Kerklike Advieskomitee (Die Bybel in Afrikaans) so ’n versoek gerig het

Feitlik alle kerke en kerkgenootskappe wat Afrikaans in eredienste gebruik, het sittingsreg in hierdie advieskomitee. Met die aanvang van die huidige vertaalprojek het die Bybelgenootskap alle lede van die Kerklike Advieskomitee gevra om vertalers te nomineer. In die span van ongeveer 140 medewerkers is daar dus lidmate van ’n wye verskeidenheid van kerkgenootskappe.

Read more ...

Versameling historiese artikels aan Kerkargief geskenk

Die Kerkargief het onlangs ’n belangrike historiese skenking van prof Casper Labuschagne ontvang. Hy en sy vrou het in die loop van die 1960’s koerantartikels versamel wat Suid-Afrika se onstuimige geskiedenis uitbeeld. Drie volumes, meer as 400 bladsye, met honderde koerantartikels, is nou in die Kerkargief in die gebou van die Erfenisstigting op die terrein van die Voortrekkermonument vir navorsers beskikbaar.

Presies 50 jaar gelede, deur die loop van 1967, het dr Cas Labuschagne Suid-Afrika verlaat om sy loopbaan as dosent in Ou Testament aan die Universiteit van Groningen te begin. Dit was meer as ’n loopbaankeuse – dr Labuschagne was een van die Hervormde predikante wat in die 1960’s, as gevolg van hul weerstand teen apartheid, die Kerk verlaat het en elders ’n heenkome gevind het.

Read more ...

Van vasgeloop na nuwe moontlikhede

Die tema van 2017 se Voortgesette Teologiese Toerusting (VTT) is Die bestuur van verandering. Ja, die bestuur van verandering, en dit nogal in die Kerk...

Iemand hoef nie ’n slim of geleerde kenner te wees om te besef dat ons in ’n snelveranderende wêreld leef nie. Oor die laaste dekade het tegnologie byvoorbeeld so vinnig verander dat dit die meeste van ons agtergelaat het. Verandering gebeur egter nie net op die terrein van tegnologie nie. Nee, geen deel van ons lewe het hierdie snelle verandering vrygespring nie. Selfs die Kerk word gekonfronteer met ongekende verandering.

Read more ...

Lewende God, vernuwe en transformeer ons

Met die groot byeenkoms van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK) in Leipzig vanjaar is nie net vergadering gehou nie. Daar is ook kerk gehou, met eredienste in Leipzig, Wittenberg en Berlyn.

Die openingserediens was op 30 Junie in die Nikolai-kerk, een van die twee beroemde ou kerke in Leipzig. Ek het altyd gedink die ander een, die Thomas-kerk, was Bach se kerk, maar hoor toe hy moes albei bedien en op ’n Sondag vinnig van die een kerk na die ander beweeg. Daar in Leipzig is sy kantates en passies die eerste keer gehoor.

Read more ...

Om die Lewende God aan die wêreld te verkondig

We gather together in the Name of God, who in Jesus Christ granted us justice and peace. We believe that God wants to bring about true justice and lasting peace on earth. We believe that God is, in a special sense, the God of the suffering, the poor and the downtrodden.

Met hierdie belydenis word die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke(WGGK) op Sondag 2 Julie in Berlyn opgeroep tot aanbidding. Die woorde reflekteer nie net die tema van die erediens in Berlyn nie, maar vorm ook die uitgangspunt van die Algemene Vergadering van die WGGK in Leipzig. Die WGGK se taak word soos volg uitgestippel: om geregtigheid en vrede te bring aan diegene wat onderdruk en uitgebuit word; aan die armes en randfigure van die samelewing. 

Read more ...