Die Hervormer

Op reis deur Indië – ’n verruimde ervaring oor verdraagsaamheid

Die Bybel is vol reisverhale. Ons verneem byvoorbeeld van die aartsvaders se reise agter God se beloftes aan, die volk Israel se woestyntog, later die swerftogte van die ballinge, en dan is daar nog die pelgrimstogte. In die Nuwe Testament ontmoet ons Jesus, ook op reis, en vir Paulus, waarskynlik die mees berese van hul almal. Hoewel die aard van hierdie reise verskil, bevat dit een groot gemene deler – dit was lewensveranderende reise.

Mý reis begin egter by Rishikesh aan die voetheuwels van die Himalajas in die noorde van Indië, deur die provinsies Uttaraghand, Uttar Pradesh, Rajastan, Maharasthra al met die kus van Goa langs tot by die tropiese delta van Kerela aan die voetenent van Indië. Dis die gebied waar Vasco da Gama in 1498 voet aan wal gesit het, gevolg deur die Nederlanders en later die Franse. Dis om dié rede dat daar ’n eeu en ’n half later besluit is om ’n halfwegstasie aan die Kaap van Storms op te rig. Dit was dus aan Indië se speserye en tekstiel te danke dat ek en jy vandag onder die Afrika-son ’n bestaan maak.

Read more ...

Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024)

Die geskiedenis van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika begin by 1824. Deur die loop van 2024 kan die Hervormde Kerk twee eeue van kerkwees in Afrika herdenk. In hierdie aflewering kyk ons na die verdeeldheid in kerk en staat.

Van der Hoff se eerste besoek aan Lydenburg het op ’n botsing tussen Van der Hoff en die Lydenburgse kerkraad uitgeloop. Dit was grootliks die gevolg van ’n staatkundige magspel tussen Oos- en Wes-Transvaalse politieke groeperinge. Lydenburg was al op die punt om van die Transvaalse Republiek af te skei (hulle het in 1853 reeds die eerste keer hul eie grondwet opgestel). Die konflik tussen Van der Hoff en die Nederlandse handelaar Smellekamp, asook die besluit van die Hervormde Kerk om nie onder die Kaapse sinode te ressorteer nie, die sinodekwessie, was die laaste strooi.

Read more ...

Hoe lees ons die Bybel?

Vir gelowiges in die Christelike tradisie is die Bybel baie belangrik. Dit behoort ook so te wees, omdat die Bybel vir ons die bron is wat ons vertel wie en wat die God is in wie ons glo. Die Bybel is verder ook die bron wat ons lees wanneer ons wil weet hoe ons in hierdie wêreld in die teenwoordigheid van God tot voordeel van ander en die skepping behoort te leef.

Om die woord(e) van God in die Woord (Bybel) te hoor, of om te bepaal wat die Bybel vandag vir ons oor bepaalde sake wil sê, is egter nie so ’n eenvoudige saak nie. Die rede hiervoor is nie, soos baie argumenteer, omdat die Bybel nie altyd iets te sê het oor spesifieke sake in ons moderne tyd soos die kloon van diere of mense nie. Nee, die rede is dat alle gelowiges nie die Bybel op dieselfde manier lees nie, en dat talle Bybellesers nie altyd besef nie dat die lees van die Bybel allesbehalwe ’n eenvoudige saak is.

Read more ...

Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024)

Die geskiedenis van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika begin by 1824. Deur die loop van 2024 kan die Hervormde Kerk twee eeue van kerkwees in Afrika herdenk. In hierdie aflewering kyk ons na die NHKA as staatskerk van die ZAR.

Die Voortrekkerera is formeel afgesluit met die Sandrivier-konvensie (17 Januarie 1852), toe Groot Brittanje die gebied noord van die Vaalrivier as soewereine staat erken het. Daarmee het die Voortrekkers hul ideaal van politieke selfbeskikking en vryheid bereik. Die Transvaalse Republiek is aanvanklik volgens die Drie-en-dertig Artikels regeer, maar aangesien dit onvoldoende was, het daar spoedig ’n behoefte aan ’n grondwet ontstaan. Die Volksraad het op 18 September 1855 ’n kommissie aangewys om een ontwerp van wetten te maken.

Read more ...

Hou die dood daagliks voor oë – dit is die sleutel tot ’n ruim

Die vraag oor die dood is altyd met ons. Veral ook nou, omdat religieuse gemeenskappe toenemend gevra word om opinies oor genadedood te formuleer.

Gedurende 2017 het twee publikasies in Afrikaans verskyn wat ’n besondere indruk op my gemaak het as gevolg van elkeen se benadering tot die dood. Dit is Cas Wepener se Die reis gaan inwaarts: Die kuns van sterwe in die kreatiewe werke van Karel Schoeman, en Anton van Niekerk se Die dood en die sin van die lewe.

Read more ...