Die Hervormer

Die Knysnabrande

Die vlamme brand helder en skroei alles tot niet. Die geknetter van ’n vuur is nie meer mooi nie, want ons lees en hoor van die brande in Knysna en omgewing wat alles vernietig. Mense wat alles verloor het… en tog is hier iets wat ons (as mede-Christene) kan of moet doen, wat weet ek nog nie.

Dit was die Donderdagoggend, en skielik besef ek deur die loop van die dag: DIE VLAMME…

Die vlamme is vernietigend, en dit steek die een bos na die ander aan die brand. Mense en diere verloor alles en word weer tot op die knieë gedwing voor God. Ek besef ook hierdie Knysnavlamme het iets in ons aan die brand gesteek. Hier waar ons bo in Gauteng of selfs noord in die land was, het die vlamme iets aangesteek.

Die vlam van hoop, omgee en liefde wat ons elkeen aangeraak het, brand binne ons. Ja, ons is wel duisende kilometers ver van die ramp af, maar ons ervaar die verlies net so erg. Daarom het die oproep tot hulp en insameling van voorraad soos ’n veldbrand deur die Hervormde Kerk versprei.

Die Kommissie van die Algemene Diakensvergadering (ADV) het tot aksie oorgegaan, en dadelik is daar fondse ingesamel om te help met noodverligting. Oral het gemeentelede voorraad ingesamel. Van die noorde tot die weste het almal begin skenkings bymekaar maak. Sekere gemeentes is as versamelpunte geïdentifiseer, naamlik Phalaborwa, Potgietersrus, Montana, Primrose en Sionspoort. Vanaf die Kaap en selfs Noordwes is voorrade aangery. Ja, die eerste Sondag het die eerste voertuie al gery om noodvoorraad af te vat.

Dit was lekker om te sien hoe almal fluks help om goedjies bymekaar te sit. Die spreekwoordelike molshoop het spoedig ’n berg geword. Binne drie weke was daar so baie skenkings dat die trok wat aanvanklik die goedere sou afry, heeltemal te klein was. Van die fondse wat ingesamel is, is al oorbetaal aan die diakens van die ring van Swellendam om hulle in staat te stel om die mense in nood te kan help.

Die logistieke reëlings is getref, en op Dinsdag vertrek ’n vrag goedere vanuit Phalaborwa en doen aan by Potgietersrus om nog skenkings op te laai. Alles word deurgebring tot by Gemeente Montana vir Vrydag se oplaai. Op Vrydag 30 Junie om 10:00 word die 10-ton-trok van Lund-afslaers feitlik vol gelaai by Gemeente Primrose. Daar was die mense so opgewonde om te kan help dat hulle ook die skoolkinders ingespan het om te help laai. Watter bewys dat die vlam van omgee en hulp almal aangeraak het; van klein tot groot het gehelp dra en laai.

Gepak en op pad na Montana om die voorraad te gaan haal. Daar het ek gesien hier is moeilikheid. So baie om te pak en so min plek. Maar ons is nie bang nie en vele hande maak ligte werk. Binne ’n uur vertrek die trok na Sionspoort om af te laai. Net om Saterdagoggend weer terug te kom om weer volgepak te word. Sionspoort se stoor bars uit sy nate en die kerksaal word ook oorgeneem vir die berging van goedere. Steeds stroom skenkings in.

Daar word gewik en geweeg en geskat. Danksy Hendrik van Wyk Vervoer word ’n groot Interlink-trok geskenk om die voorraad af te neem na Gemeente Outeniqua in George. Saterdagoggend 1 Julie om 09:00 was die koffiebekers stomend, en ons wag vir die trok. Die sowat 1 500 bokse word solank na buite te dra – hier is baie bokse met klere en komberse, linne, houers, hondekos, katkos, water en baie meer wat gelaai moet word. Die bank, bed en stoele word uitgedra, en skielik is die trok daar.

Van klein tot groot, almal help, en nog mense stop om te help laai. Die trok word gepak met fyn beplanning om alles op te kry. Nadat alles gelaai is en die trok vertrek het, kon ons rustig word. Ons is dankbaar, want ons weet die vlam van hulp en liefde wat so binne ons woed, is op pad na sy bestemming om hulp te gee aan dié wat nood het.

Deur die loop van die dag was daar telefoongesprekke met die bestuurder om te hoor hoe hy vorder. Alles verloop goed, en Sondagmiddag 2 Julie om ongeveer 13:00 het hy veilig met sy kosbare vrag in George aangekom. Die mense het fluks gehelp om af te laai en alles in die saal te kry. Die goed ingeoefende masjien van hulp het alles afgelaai en begin uitsorteer. Die vlam van hoop brand weer in George, want hulle kan gee en help waar die nood is.

Weens nabetragting met vorige rampe het die ADV ook ’n predikant afgestuur na George om die mense wat so help te gaan besoek en geestelike berading te doen. Ds Neels van Tonder van Gemeente Buffelspoort was die aangewese persoon. Vanweë sy ervaring tydens die Rustenburgstakings het hy geweet dat die helpers berading moet kry.

Hierdie ramp het baie mense met niks gelaat. Daar is mense wat skielik besef het hulle kan ander help, hoe gering hul bydrae ook al was, dit is hulp en dit het ’n doel. Vlamme het mense vernietig, maar ’n vlam van hoop en liefde en verdraagsaamheid het opgevlam en die hulplyn aan die brand gesteek. Ons moet eerder die goeie in iets sien, en die negatiewe sal wel verdwyn.

Dankie aan elkeen wat gehelp het en wat bereid was om sy of haar tyd op te offer. Ons moet besef hierdie is nie die einde nie. Nee, die herstelproses duur lank en daar moet steeds hulp gegee word. Daarom sal die Kommissie van die ADV, in oorleg met die werkgroepe vir armoede en trauma, weer help en steeds fondse beskikbaar stel in die komende maande.

Net so stil soos die brande geword het, word ons stil in ons binnekamers en dank ons die Here vir die insig en voorreg wat ons het om ander te kan help.

(Diak Van Zyl is voorsitter van die Algemene Diakensvergadering)