Die Hervormer

Om kerk te wees en te gee

Jesus leer ons een van die waarhede van “kerkwees” is om te gee met die regte gesindheid. Die Suid-Kaap het dit die afgelope tyd in die besonder ervaar, want hier het ’n groot tragedie afgespeel.

As jy die bestanddele van ’n groot droogte, winde van tot 107 km/h en vuur in een kookpot gooi, dan het jy ’n tragedie. 1 059 huise is verwoes en baie is beskadig deur die vuur. Die wind het talle huise beskadig. Die droogte het sy merk reeds gelaat in die gemoedere van die boere!

Dan besef ’n mens dat ’n tragedie afspeel. Ons mense het bitter seer gekry. Mense is sonder heenkome gelaat, dorpe en gedeeltes van dorpe is ontruim, en party dele is selfs drie keer ontruim. Ja, en nou begin sommige ook twyfel in die geloof! Ander mense, soos Herman en Elsabe, het self alles verloor maar hulle wil slagoffers help, en op dié wyse werk met die tragedie wat hulle beleef. Sommige mense se gemoed was laag, ander voel hulle moet besig bly, maar niemand het gaan stilsit nie.

En dan word “kerkwees” beleef soos Jesus ons leer! Dit word in hierdie onstuimige tyd op ‘n besondere manier ervaar: Gee met die regte gesindheid. Mense het begin om mekaar te versorg en huisvesting te gee. Bejaardes is met viertrekvoertuie ontruim, strandlangs tot by Buffelsbaai.

Die goedheid van die mense is iets besonders. Skielik vra die mense nie van watter kerk is jy nie – almal word gehelp, almal het nood. Ook ons geliefde Hervormde Kerk. Die ADV het haar hart oopgemaak vir die mense van die Suid-Kaap. Letterlik tonne kos, gebottelde water, linneware, klere, dierekos, bababenodigdhede en sanitêre ware is ingesamel en na Gemeente Outeniqua gestuur. Alles by gemeentes van ons Kerk ingesamel.

Die mense van Outeniqua gee hul tyd deur kospakkies te maak en linne en klere te sorteer. Die goedere word met bakkies aangery en versprei om mense in nood te help, terwyl ander in die kerksaal kospakkies maak.

Hierdie bydraes van mense wat met die regte gesindheid gee, is onontbeerlik om die mense van George, Sedgefield, Knysna en Plettenbergbaai te help om hul lewens weer op koers te kry. Huise en lewens word herbou, geestelik word mense versorg. Die mense besef dat al het hierdie tragedie hom hier in die mooie Suid-Kaap afgespeel, was God nooit afwesig nie. God is hier, want sy goedheid word ervaar in mense wat omsien na mekaar.

By Gemeente Outeniqua is daar groot dank aan die Hervormde Kerk vir alles wat gegee is. Dit is vir ons ’n voorreg om ook die kerk van die Heer op hierdie manier te dien.

(Ds Nortje is predikant in Gemeente Outeniqua)