Die Hervormer

My ware identiteit

Skrywer GysElsGod sê vir ons almal: Jy is my seun en my dogter. Ek is baie lief vir jou. Jy maak my hart bly. Dis wie ons is. Dis die identiteit van ’n gelowige. Dit is die “self” wat God gemaak het en as beeld op hierdie aarde geplaas het om God teenwoordig te maak. Dis ons “ware self.”

Lukas 3: 21-22 vertel dat toe Jesus gedoop word, die hemel oopgaan, die Heilige Gees soos ’n duif op Hom neerdaal, en ’n stem uit die hemel – duidelik God se stem – vir Hom sê:

1933: U is my geliefde Seun, in U het Ek ’n welbehae.

1983: Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My.

NLV: Jy is my geliefde Seun. Jy is ’n kind so na my hart.

Bybel vir almal: Jy is my Seun, Ek is lief vir Jou. Jy maak My bly.

Eugene Peterson se Message-vertaling sê: You are my Son, chosen and marked by my love, pride of my life.

Ons kan die gedeelte ook Jesus se identiteitsverklaring noem. Hier word gesê wie Jesus is: Hy is God se kind. God is vir Hom baie lief. God het Hom gekies en gemerk. Hy maak God se hart bly. God is trots op Hom.

Dit alles nog voordat Jesus begin optree het. Nog voordat Hy iets gedoen het, voordat Hy enige besittings kon bymekaar maak, voordat Hy aan enige groep van watter aard ook al kon behoort of self een byeenroep. Jesus se ware identiteit word aan Hom gegee, verklaar, bekendgemaak, sonder en voordat Hy iets kon of hoef te doen om dit te verdien! Jesus se ware identiteit – en ons s’n – is ’n geskenk.

Lukas vertel dat Jesus net daarna deur die Gees in die woestyn ingelei is, en dat die duiwel Hom daar versoek het. Nou word sy identiteit getoets. Is Hy regtig wie die stem gesê het Hy is, of kan Hy omgepraat word om te swig voor een van die dimensies van ’n valse identiteit?

Daar is baie klippe in die Judese woestyn. Maak bietjie brood van die klippe man, jy kan mos! Jy is mos die Seun van God! Wys bietjie wie jy regtig is, deur dit wat jy kan doen. Wys jou mag. Doen ’n wonder. Verlig die honger van die mense vir wie jy so baie omgee. Wys jy kan! Maar Jesus weet wie Hy is. Hy twyfel nie aan sy identiteit nie. Hy is God se kind vir wie God baie lief is en wat God se hart bly maak – sonder om klippe in brode te verander.

Die duiwel gee nie op nie, en vat Hom op ’n hoogte en wys Hom in ’n oogwink al die koninkryke van die wêreld. Jy wil dit mos hê, nè? Ek gee dit alles vir jou in ruil vir ’n buiging voor my. Ek gee jou mag en majesteit – dit waarna alle mense smag; dit waarvoor mense lieg en bedrieg en moor en oorlog maak. Dis in elk geval myne, en ek kan dit gee vir wie ek wil. Mag en krag en besittings – soveel as jy wil hê, in ruil vir buig en aanbid!

Maar Jesus weet wie Hy is. Hy twyfel nie aan sy identiteit nie. Hy is God se kind vir wie God baie lief is en wat God se hart bly maak – al het Hy niks. Dalk juis wanneer Hy niks besit wat God se plek in sy lewe kan inneem nie. Juis wanneer Hy onthou wie Hy is, en nie deurmekaar raak oor sy identiteit nie, en weet: ’n Kind van God aanbid net vir God. Dit is waar sy ware waarde lê en waarin sy ware identiteit gesetel is.

Nog is die duiwel nie klaar nie, en hy vat Jesus na die tempeldak toe. Ek kan my voorstel dat die skare gelowiges in die binneplein te sien was. Jy is mos die Seun van God, en jy wil mos hê hierdie massa moet jou volg. Jy wil tog hê hulle moet juig en agter jou staan as jy die Romeine aanvat. Jou Bybel belowe dat die engele jou sal beskerm. Jy sal nie seerkry nie. Spring!

Ek kan my indink dat alle weerstand teen Jesus wat daar dalk onder die Jode was, soos mis voor die son sou verdwyn as Hy soos Superman saggies in die binneplein sou land, en sê: Nou vir die Romeine! Sy plek as “een van ons” is verseker. Hulle sou Hom toejuig en vir Hom liedere sing. Hy sou behoort!

Weer wys Jesus dat sy identiteit vas en seker is, en dat Hy weet wie Hy is. Hy is God se Kind vir wie God baie lief is en wat God se hart bly maak – sonder dat Hy iets doen wat Hom gewild sou maak by die skare. Sonder dat Hy swig voor die versoeking om toegejuig te word. Hy hoef nie te bewys wie Hy is deur aan enige groep te behoort of deur iemand op die hande gedra te word nie.

Dit is waaroor versoeking gaan: Dit is telkens ’n beroep op die een of ander dimensie van my valse identiteit, van my valse self. Dit maak nie saak in watter gedaante die “versoeking” my konfronteer nie, dis eintlik elke keer ’n konfrontasie wat vra dat ek moet antwoord op: Wie is jy eintlik? Hoe lyk jou ware self? Die oplossing vir die dilemma lê daarin dat ons sal onthou wie ons is en Wie s’n ons is.

Jesus sê eenkeer: My ma en my broers is die mense wat die boodskap van God hoor en doen wat God wil hê (Luk 8: 21). Gelowiges is God se kinders en lede van God se huisgesin (Ef 2: 19). God sê vir ons almal: Jy is my seun en my dogter. Ek is baie lief vir jou. Jy maak my hart bly. Dis wie ons is. Dis die identiteit van ’n gelowige. Dit is die “self” wat God gemaak het en as beeld op hierdie aarde geplaas het om God teenwoordig te maak. Dis ons “ware self.”

Ek ontkom dus nie die versoekings deur sekere goed nie te eet nie, nie aan sekere goed te vat of te proe nie, of deur nie my voete op sekere plekke te sit nie. Ook nie deur sekere mense se geselskap te vermy of hulle uit my kring te weer nie. Ek weerstaan die versoeking deur te onthou wie ek is. Die enigste antwoord op ’n beroep op my valse self, is deur vas te hou aan my ware self, aan die identiteit wat God aan my gegee het – sonder en voordat ek enige iets kon doen, of kon hê, of êrens kon behoort.

Per slot van rekening het ek die versekering:

Ek kan wat ek moet: Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee (Fil 4: 13).

Ek het wat ek benodig: Julle het mos klaar alles wat julle begeer! Julle is al klaar ryk! Julle regeer al klaar soos konings! (1 Kor 4: 8).

Ek hoort waar dit tel: Julle is medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God (Ef 2: 19).

Wat wil jy nog meer kan doen, of wat wil jy meer , of waaraan wil jy nog behoort? Dis soos ons kan en mag en moet praat as ons teologie praat. Nou kan en mag en moet ons ook hierdie teologie gaan lewe.

(Ds Gys Els verken die innerlike dimensie van geloof vanuit ’n Bybels-teologiese perspektief. Ds Els is gekwalifiseer in kliniese sielkunde.)