Die Hervormer

Hoe lees ons die Bybel?

Vir gelowiges in die Christelike tradisie is die Bybel baie belangrik. Dit behoort ook so te wees, omdat die Bybel vir ons die bron is wat ons vertel wie en wat die God is in wie ons glo. Die Bybel is verder ook die bron wat ons lees wanneer ons wil weet hoe ons in hierdie wêreld in die teenwoordigheid van God tot voordeel van ander en die skepping behoort te leef.

Om die woord(e) van God in die Woord (Bybel) te hoor, of om te bepaal wat die Bybel vandag vir ons oor bepaalde sake wil sê, is egter nie so ’n eenvoudige saak nie. Die rede hiervoor is nie, soos baie argumenteer, omdat die Bybel nie altyd iets te sê het oor spesifieke sake in ons moderne tyd soos die kloon van diere of mense nie. Nee, die rede is dat alle gelowiges nie die Bybel op dieselfde manier lees nie, en dat talle Bybellesers nie altyd besef nie dat die lees van die Bybel allesbehalwe ’n eenvoudige saak is.

Read more ...

Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024)

Die geskiedenis van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika begin by 1824. Deur die loop van 2024 kan die Hervormde Kerk twee eeue van kerkwees in Afrika herdenk. In hierdie aflewering kyk ons na die NHKA as staatskerk van die ZAR.

Die Voortrekkerera is formeel afgesluit met die Sandrivier-konvensie (17 Januarie 1852), toe Groot Brittanje die gebied noord van die Vaalrivier as soewereine staat erken het. Daarmee het die Voortrekkers hul ideaal van politieke selfbeskikking en vryheid bereik. Die Transvaalse Republiek is aanvanklik volgens die Drie-en-dertig Artikels regeer, maar aangesien dit onvoldoende was, het daar spoedig ’n behoefte aan ’n grondwet ontstaan. Die Volksraad het op 18 September 1855 ’n kommissie aangewys om een ontwerp van wetten te maken.

Read more ...

Hou die dood daagliks voor oë – dit is die sleutel tot ’n ruim

Die vraag oor die dood is altyd met ons. Veral ook nou, omdat religieuse gemeenskappe toenemend gevra word om opinies oor genadedood te formuleer.

Gedurende 2017 het twee publikasies in Afrikaans verskyn wat ’n besondere indruk op my gemaak het as gevolg van elkeen se benadering tot die dood. Dit is Cas Wepener se Die reis gaan inwaarts: Die kuns van sterwe in die kreatiewe werke van Karel Schoeman, en Anton van Niekerk se Die dood en die sin van die lewe.

Read more ...

Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024)

Die geskiedenis van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika begin (soos reeds voorheen aangetoon) by 1824. Deur die loop van 2024 kan die Hervormde Kerk twee eeue van kerkwees in Afrika herdenk.

Die kerklike ontwikkeling na die Groot Trek is in ’n groot mate bepaal deur die staatkundige opset in Suidelike Afrika. As gevolg van die Nederlandse en Kaapse kerklike reglemente het owerheid groot seggenskap in kerklike sake gehad, en het die owerhede dikwels aan die kerk voorgeskryf hoe sy haar sake moet bestuur.

Read more ...

As die duiwel in jou oor fluister

Hierdie verhaal herinner ons daaraan dat keuses en versoekings deel is van ons menswees. Dit herinner ons ook daaraan dat God nie robotte gemaak het nie, maar mense wat keuses kán maak. ’n Wonderlike voorreg, maar ook ’n groot verantwoordelikheid.

Bashir is die aanvanklike hoofkarakter van ’n Arabiese teks uit die negende eeu. Die verhaal speel af tydens die oorlog tussen Bisantium en die Moslems van die Umajjade Dinastie.

Read more ...