Die Hervormer

Predikantsvrou mev Tienie Engelbrecht oorlede

Mev Tienie Engelbrecht, weduwee van ds FJ (Frik) Engelbrecht wat op 8 Junie vanjaar oorlede is, is Saterdag 5 September op haar 85ste verjaardag oorlede.

Die Engelbrecht-egpaar is die grootouers van Willemien Dreyer, predikantsvrou van Gemeente Barberton.

Die dankdiens het op Vrydag 11 September plaasgevind vanuit die kerkgebou van Gemeente Vanderbijlpark-Suid en is gelei deur ds Nico Brayshaw. Ons innige simpatie gaan aan die familie.

Suid-Afrikaner presteer in die buiteland

Die Wildlife Conservation Film Festival het in New York aangekondig dat die Oostenrykse film Horn die toekenning vir die beste bewaringsfilm van 2015 ontvang het. Die film is geregisseer deur ’n Suid-Afrikaner.

Dr Reina-Marie Loader is gebore in Suid-Afrika en opgelei in Oostenryk en Engeland. Sy bedryf haar maatskappy Cinéma Humain in Wenen. Sy het reeds verskeie pryse gewen in die VSA, Brittanje en Suid-Afrika. Haar films fokus op menseregte en bewaringskwessies, en op die mate waarin dié sake verweef is.

Read more ...

Veranderings by SENTIK

Die samestelling van SENTIK se personeel het vir die eerste keer in jare verander.

Mej Izelle Marx, grafiese ontwerper, het na nege jaar besluit om ’n loopbaanverandering te maak. Haar pos word nie weer voltyds gevul nie, en SENTIK maak tans op deeltydse basis gebruik van mnr Hannes Kloppers se dienste.

Read more ...

Beroepe aanvaar – Oktober 2015

Ds W de V (Willem) Sauer
van Groot Marico
na Waterberg

Ds A (Annézel) Otto
van Sionspoort (deeltyds)
na Wonderfontein (deeltyds)

Dr DJC (Daan) van Wyk (jr)
van die ring van Zoutpansberg
na Gemeente Laeveld

Ds SS (Sonia) van Wyk
van Van Warmelo
na die ring van Laevel
(benoeming)

Prop DW (Danie) van der Watt
(beroepafwagtend)
na Montana (deeltyds)

Ds Elritia le Roux
van Otjiwarongo/Outjo
na Middelburg

Die OSR is hier om te bly

Die Ondersteuningsraad (OSR), wat gewoonlik daar is vir mense in nood, beleef tans self nood. Nie net finansiële nood nie, maar ook geestelike en emosionele nood. En ons besef net opnuut weer dat selfs die maatskaplike werkers en hulpwerkers van die OSR soms ook ’n oor nodig het om te luister, want ons kry swaar.

Met die OSR in ’n oorlewingstryd gewikkel en die werk en nood van mense wat al meer word, sukkel ons werkers om by te hou. Die eise van die kliënte raak meer (menseregte maak dit mos maklik om oor alles te kla, selfs al mishandel jy jou kind!), die sake waarmee ons werk, raak ingewikkelder, die ladings klim so dat dit meer as verdubbel (selfs van 19 000 tot 54 000), die ure in die dag word minder en die geld om die diens te kan lewer ook. Die omstandighede waaronder die personeel van die OSR moet werk, bring hul eie vrese, onsekerhede en vrae. Is dit nog die moeite werd? Gaan ons nog voortbestaan? Wil die Kerk ons nog hê? Maak ons nog ’n verskil?

Read more ...