Die Hervormer

Wel gedaan!

Die 71ste Algemene Kerkvergadering vind plaas van Maandag 3 tot Vrydag 7 Oktober by die Universiteit van Pretoria. Die opening is Sondagaand 2 Oktober in die Aula.

Die redaksie van Die Hervormer wens die Kerk en al die afgevaardigdes sterkte toe, en die Heer se bystand wanneer belangrike besluite geneem moet word. Mag die Kerk na hierdie vergadering opnuut weet hoe om te volg in die voetspore van Christus.

Read more ...

Bothaville vier 80 jaar

Gemeente Bothaville (stigtingsdatum 23 Mei 1936) het hul 80ste verjaardag die naweek van 17 Junie 2016 gevier.

Vrydag 17 Junie het Frank Opperman Die Klaagliedere van ds Tienie Benade in die kerksaal opgevoer, en Sondag 19 Junie is ’n spesiale erediens deur dr Carel Botma gelei. Na die diens het lidmate en besoekers gesellig saam verkeer in die kerksaal.

Read more ...

Werkloosheid, droogte en geloof

Geagte Redakteur

Die Kerkraad van Gemeente Sabie neem kennis van die inhoud van die omsendskrywe van 2 Junie 2016 oor werkloosheid, droogte en geloof en wil u verseker dat ons gemeente baie bewus is van die omstandighede in die land. Elke lidmaat het familie en vriende wat direk geraak word deur hierdie gebeure. Ons harte gaan uit na hulle en ons dra hulle almal op aan ons Hemelse Vader. Ons glo dat Hy ook in sy groot genade en liefde uitkoms sal skenk op sy tyd.

Groete in Christus.

Klerksdorp-Wilkoppies vier 50 jaar

Gemeente Klerksdorp-Wilkoppies, wat op 25 Junie 1966 gestig is, het oor die naweek van 18 en 19 Junie 2016 hul halfeeufeesviering gehou. Ds Stephan Botha het ’n gedenksteen onthul vir 50 jaar se genade wat deur die gemeente beleef is.

Met die afstigting van die gemeente vanaf Gemeente Klerksdorp-Oos was een van die groot knelpunte waar om die grens tussen die twee gemeentes te trek. ’n Besluit is aanvaar wat daarop neergekom het dat Klerksdorp-Oos uit ongeveer 693 en Klerksdorp-Wilkoppies uit ongeveer 414 lidmate sou bestaan.

Read more ...