Die Hervormer

Predikant betrokke by NG Seminarium

Dr Johan Nel, wat in ’n deelsorgbedieningsruimte in Gemeente Bloemfontein-Wes werksaam is, is nou ook op verskeie ander terreine betrokke.

Dr Nel is reeds geruime tyd by die Universiteit van die Vrystaat as senior lektor verantwoordelik vir die opleiding van Magisterstudente in Pastorale Terapie. Hy is onlangs ook deur die Kuratorium van die NG Kerk in die Vrystaat aangestel as bestuurder van die nuut gestigte Seminarium. Die Seminarium dien as skakel tussen die Kuratorium van die NG Kerk en die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van die Vrystaat. Die Seminarium het aan die begin van 2017 tot stand gekom.


UP verbeter rangposisie oor vakgebiede

Die Universiteit van Pretoria beklee nou ’n posisie in 16 vakkategorieë in die QS World University Rankings by Subject, wat vroeg in Maart bekend gemaak is. In ses van hierdie kategorieë het UP nou vir die eerste keer ’n posisie gekry.

Die QS World University Rankings gradeer die voorste tersiêre instellings wêreldwyd in 46 vakke, waardeur die kwaliteit van universiteite met dié van hul eweknieë vergelyk kan word en terreine uitgelig word waar universiteite bepaalde sterk punte het. Die nuwe kategorieë waarin UP posisies gekry het, is Chemiese Ingenieurswese, Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese, Meganiese, Lugvaartkundige en Vervaardigingsingenieurswese, Teologie, Godgeleerdheid en Godsdiensstudies (boonste 100), Argitektuur/Bou-omgewing (boonste 200), en Argeologie (boonste 200).

Read more ...

Laat die Koning inkom

Die liturgie van die feesdiens met die opening van die Universiteit van Pretoria se Fakulteit vir Godsdiens en Religie was ’n besondere geleentheid vir deelname. Prof Elsabé Kloppers vertel meer.

In November verlede jaar het prof Cas Wepener my gevra om betrokke te wees by die beplanning van die liturgie en as medeliturg op te tree, veral met die oog op die liedere en musiek in die erediens. Dat die beplanning so lank voor die tyd begin het, dui op die moeite wat die samestelling van so ’n liturgie verg! Sy raamwerk het bestaan uit die vier hoofdele van die erediens, met die tekste vir die oproep tot aanbidding, ’n geloofbelydenis (wat hy self geskryf het) en die wegsending reeds ingevul – ook my invulling van die Onse Vader, wat in 2015 by die groot internasionale konferensie in Praktiese Teologie in al die eredienste geklink het. Dit is die gebed in die taal van elkeen wat teenwoordig is, sáám gesê, omraam en afgewissel met die sing van Mayenziwe, ’n bede uit die Onse Vader in Xhosa.

Read more ...

Ons kyk vorentoe én agtertoe

Die prediking van dr Tanya van Wyk tydens die opening van die Universiteit van Pretoria se Fakulteit vir Godsdiens en Religie was in geheel ’n teologiese refleksie op gasvryheid, grense (hekke) en inklusiwiteit. Dr Van Wyk verduidelik.

Die kerngedagte van die preek is deur die tema en die teksvers verwoord: En die ysterhekke het vanself oopgegaan (Hand 12: 10). Dit is ’n verwysing na die mensgemaakte struikelblokke, in die vorm van hekke, wat op Petrus se pad was om die evangelie te verkondig – ’n pad wat hy saam met ander apostels geloop het en wat van Jerusalem tot Rome gestrek het.

Read more ...