Die Hervormer

Drie nuwe predikante verwelkom

Op Donderdagaand 1 Desember 2016 is drie teologie-studente wat hul studies suksesvol voltooi het, tot die evangeliebediening toegelaat.

LegitimasieHulle is MA (Michael) Müller, M (Markus) Pretorius en EN (Nastasia) Vosloo. Die erediens tydens die plegtigheid in die kerkgebou van Gemeente Pretoria is gelei deur dr André Ungerer, en die dekaan, prof Johan Buitendag, het die akademiese toekennings behartig.

Prop Vosloo het dadelik ’n beroep ontvang na Kempten (deeltyds). Sy het die beroep aanvaar en is Sondag 4 Desember georden. Haar oupa is baie siek en sy groot wens was om sy kleindogter te sien predikant word.

Intussen het prop Müller ’n beroep na Klerksdorp-Wilkoppies aanvaar, en prop Pretorius ’n beroep na Eendracht. Ds Pretorius is op 15 Januarie in sy gemeente bevestig en georden, en ds Müller op 5 Februarie. 

 

Vier predikante oorlede

Di Oorlede

Sedert die vorige uitgawe van Die Hervormer saamgestel is, is vier predikante van die Hervormde Kerk oorlede.

Read more ...

Geliefde lidmaat oorlede

Nog oorlede 1Mnr Gideon Johannes (Giel / Abé) de Beer, broer van emerituspredikant dr Paul de Beer, is Woensdagaand 18 Januarie oorlede. Hy was 79 jaar oud. Mnr De Beer het lank diens gedoen in die Kommissie van die AKV en was vroeër senior lektor in Wysbegeerte aan die Universiteit van Pretoria. Ons innige simpatie gaan aan sy vrou, Marlene, en hul familie.

Indrukke van die 71ste AKV

Nederigheid, nugterheid en medemenslikheid het geseëvier tydens die 71ste AKV, ook met die besluit oor homoseksualiteit.

Die samesang tydens die oggend- en aandopenings-geleenthede onder die dawerende begeleiding van die orrel en veral die VONKK-liedere wat nou deel vorm van die NHKA se liedereskat, was hoendervleismooi.

Daar was groot vreugde toe dr Wian Kloppers die Gedenkalbum amptelik aan die Kerk oorhandig het.

Read more ...

Ons groet ’n spesiale mens

Op 8 September 2016 kry ons die hartseer nuus dat Johan Botha in Wenen oorlede is. Skielik is die wêreld soveel armer – in terme van ’n besondere stem, wat oor byna 30 jaar internasionale operagehore bekoor het, maar veral in terme van die verlies van ’n mens wie se lewenslig helder geskyn het.

Op reis deur die lewe ondervind ’n mens verskillende verhoudings met mense. Daar is diegene met wie ons kontak het, met wie ons selfs goeie verhoudings het. Dit is die kennisse op ons lewenspad. En dan is daar die spesiale mense. Diegene wat deur hul optrede, hul opregtheid en hul opregte belangstelling ’n opmerklike verskil in jou lewe maak. Vir Johan het daar huldeblyke van regoor die wêreld ingestroom. Een opvallende opmerking in byna elkeen van hierdie huldeblyke is dat Johan se menswees tot almal gespreek het. Die opmerking dat ’n ander mens jou lewe kan verander, word meestal heeltemal te maklik gemaak, maar die feit dat dit so konsekwent in die huldeblyke aan Johan deurskemer, verseker ’n mens daarvan dat hy ’n daadwerklike verskil gemaak het.

Read more ...