Die Hervormer

’n Roeping vir die lewe

Dr Barry van Wyk het ’n doktorale studie in Nuwe-Testamentiese Wetenskap aan die Noordwes-Universiteit in Potchefstroom voltooi en daarmee gedurende Mei vanjaar ’n derde doktorsgraad in teologie verwerf. Die PhD-graad is aan hom toegeken na voorlegging van ’n proefskrif getitel “Jesus Christus as kefalē en die Gees as arrabōn vir die ekklēsia: ’n eksegeties-hermeneutiese studie”. Sy promotor was prof Andries van Aarde, Hervormde Nuwe-Testamentikus aan UP (emeritus), en sy medepromotor prof Fika van Rensburg, Gereformeerde Nuwe-Testamentikus van Potchefstroom.

Dr Van Wyk het reeds in 1990 en weer in 2004 doktorale studies in Kerkreg voltooi.  Voorafgaande aan sy eerste graad, het hy ook ’n jaar lank navorsing in Utrecht in Nederland gedoen.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Lees verder...

7de ADV ’n groot sukses

Die 7de Algemene Diakensvergadering is van 19 tot 23 April vanjaar aangebied, met die tema Christelike barmhartigheid in ons Suid-Afrikaanse konteks. Die aanbiedings in simposiumvorm het al die diensvelde van die ADV betrek.

Die mense wat die verskillende sessies van die simposium bygewoon het, is almal geraak deur die tema van trauma en die sessies waar hulle baie kon leer en bewus kon raak van ander mense se nood, en dat ons elkeen deel kan wees van die antwoord. Die sessies was interessant, leersaam, inspirerend, hartseer, hoopvol en het op elkeen wat dit bygewoon het, ’n indruk gemaak.

Lees verder...

Klerksdorp vier 150 jaar

Gemeente Klerksdorp, wat gestig is op 18 Februarie 1866, het op Sondag 21 Februarie vanjaar ’n dankseggingsdiens gehou en ’n gedenksteen vir hul 150-jaar-herdenking onthul.

In 1837 het 12 huisgesinne hulle langs die Schoonspruit gevestig as deel van die Groot Trek. Die gesinne het aan die Nederduitsch Hervormde Kerk behoort en onder Gemeente Potchefstroom geressorteer. Op 27 Februarie 1866 het die gemeenskap van Klerksdorp en Hartbeesfontein gesamentlik as ’n selfstandige gemeente ingeskakel by die Nederduitsch Hervormde Kerk van die ZAR.

Lees verder...

Voornemende teologiestudente

Matrikulante en enige ander belangstellendes wat graag predikante in die Hervormde Kerk wil word en in 2017 Teologie aan die Universiteit van Pretoria wil studeer, is welkom om nou aansoek te doen om as student van die Kerk te studeer.

Die evaluasiegesprekke sal in die laaste week van die Julievakansie (11-15 Julie 2016) plaasvind. Aansoeke moet die Kuratorium asseblief nie later as 1 Julie bereik nie. Navrae oor aansoekvorms kan aan Carusta van der Merwe (cvdm@up.ac.za) gerig word.

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.