Die Hervormer

Antieke tale, Bybelvertalings en die Reformasie

Wanneer jy as teologiestudent aan die Universiteit van Pretoria begin, begin jy ook as student van die antieke tale: Grieks en Hebreeus. Ongeag die groot verskille tussen dié twee tale, is daar een beginsel wat vir albei modules geld: As jy hierdie module wil baasraak, het jy ’n minimum van drie ure per dag nodig net vir voorbereiding en bemeestering.

Dit lei gewoonlik vinnig daartoe dat die student iewers in sy of haar studies sal vra: Waarom bemoei ons onsself nog met hierdie tale? ’n Kort kykie na die geskiedenis van Bybelvertalings en die nalatenskap van die Reformasie kan ons help om hierdie vraag te beantwoord en ook te verstaan waarom ons steeds nuwe Bybelvertalings nodig het.

Read more ...

Indrukke van die Algemene Vergadering

Die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke se sewejaarlikse vergadering het van 29 Junie tot 7 Julie 2017 in Leipzig plaasgevind. Dit was die Hervormde Kerk se eerste bywoning van die Algemene Vergadering sedert ons hertoelating tot die WGGK in 2014. Die foto’s gee ’n idee van die afgevaardigdes se ervarings in Duitsland.

Read more ...

Ons groet ’n spesiale mens

Die oggend van 8 Junie 2017 ontvang ons die nuus dat Johann Botha van 50/50-faam nog ’n slagoffer van gewapende geweld in Suid-Afrika geword het toe hy saam met ’n jare lange vriend tydens ’n rooftog doodgeskiet is.

Skielik is die wêreld soveel armer deur die verlies van ’n besondere persoon, wat in sy 53 jaar soveel mense se lewens aangeraak het met sy liefde vir die natuur en musiek, sy voortdurende strewe na die waarheid, maar veral in terme van die verlies van ’n mens wie se lewenslig so helder geskyn het.

Read more ...

Rata aan die voorpunt van barmhartigheid

Die Nederduitsch Hervormde Kerk het maatskaplike dienslewering (destyds bekend as die Armsorgraad) op die been gebring, en vir die afgelope 69 jaar word professionele dienste binne sowel as buite die kerk gelewer.

Die organisasie het deur die jare verskeie hoogte- en laagtepunte gehad, en ten einde by die veranderde omstandighede aan te pas, ook verskeie naamsveranderinge beleef.

Barmhartigheid is in Bybelse verband gerig op die hele wese van die mens, op fisiese, emosionele asook geestelike gebied. In dié lig gesien, is die werk van Rata Maatskaplike Dienste eiesoortig en verskil dit radikaal van dié van die meeste ander organisasies wat maatskaplike dienste lewer. Deur die jare is talle kantore geopen om dienslewering uit te brei, maar ongelukkig moes verskeie kantore ook gesluit word weens tekort aan maatskaplike werkers en gebrekkige finansies. Ten spyte hiervan staan dit soos ’n paal bo water dat die aantal mense in nood wat bereik word, jaarliks toeneem.

Read more ...