Die Hervormer

Ds Sonia Kok skielik oorlede

Ds Sonia Kok van Gemeente Klerksdorp is skielik oorlede in die vroeë oggendure van Saterdag 10 Maart. Sy was 50 jaar oud.

Ds Kok is gelegitimeer op 28 November 1991, en op 9 Maart 1992 georden. Sy het gedien in Zuurfontein (1992), Wolmaransstad (2001), Van Warmelo (2014), in ’n Laeveld-ringsbenoeming (2015), en sedert Januarie vanjaar in Gemeente Klerksdorp.

Read more ...

Konteks Bybelvasvra 2018

Die bestek vir 2018 se Bybelvasvra bestaan uit ds Neels van Tonder se Bybelstudiegids Gelykenisse in die Bybel.

Slegs die 10 gelykenisse van die Ou Testament word gebruik (ongeveer 100 verse).

Read more ...

Petrusburg ontbind

Weens ’n daling in lidmaattal moes Gemeente Petrusburg vroeër vanjaar ontbind, en funksioneer die gemeente nou as ’n wyk van Bloemfontein-Wes.

Ongeveer 80 kilometer vanaf Bloemfontein, op die Kimberleypad, is die dorpie Petrusburg. ’n Klein gemeente van die Hervormde Kerk het vir baie jare deel van die gemeenskap uitgemaak. Die gemeente het oorspronklik op 9 Desember 1939 tot stand gekom, met ’n lidmaattal van 36. Gaandeweg het die gemeente gegroei, en in 1950 is besluit om ’n kerkgebou op te rig. Die gemeente is altyd deur predikante van Bloemfontein bedien, en ook deur dienspligkapelane. Die afgelope dekade het die gemeente oor die dienste van ‘n deeltydse predikant beskik.

Read more ...

Dosente in die nuus

Twee van die dosente van die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Pretoria het vroeg in die jaar erkenning ontvang vir hul prestasies en kennis.

Read more ...

Nederlandssprekende Gemeente word 60

Die Nederlandssprekende Gemeente in Johannesburg het onlangs hul 60ste verjaardag gevier.

Ik luid voor iedereen. Dit is die inskripsie op die gemeente se kerkklok wat uit Nederland ingevoer is, en Sondag 11 Februarie het die klok behoorlik gelui! 60 jaar lank is die Nederlanders in en om Johannesburg besig met kerkwees en koinonia. Dit is gevier met ’n spesiale erediens onder leiding van prof Yolanda Dreyer, wat die gemeente vir die afgelope 23 jaar pastoraal versorg. Die orrelis, mnr Milton Webber, se orrelklanke is dié dag vergesel van die klanke van fluit en trompette.

Read more ...