Die Hervormer

UP verbeter rangposisie oor vakgebiede

Die Universiteit van Pretoria beklee nou ’n posisie in 16 vakkategorieë in die QS World University Rankings by Subject, wat vroeg in Maart bekend gemaak is. In ses van hierdie kategorieë het UP nou vir die eerste keer ’n posisie gekry.

Die QS World University Rankings gradeer die voorste tersiêre instellings wêreldwyd in 46 vakke, waardeur die kwaliteit van universiteite met dié van hul eweknieë vergelyk kan word en terreine uitgelig word waar universiteite bepaalde sterk punte het. Die nuwe kategorieë waarin UP posisies gekry het, is Chemiese Ingenieurswese, Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese, Meganiese, Lugvaartkundige en Vervaardigingsingenieurswese, Teologie, Godgeleerdheid en Godsdiensstudies (boonste 100), Argitektuur/Bou-omgewing (boonste 200), en Argeologie (boonste 200).

Read more ...

Laat die Koning inkom

Die liturgie van die feesdiens met die opening van die Universiteit van Pretoria se Fakulteit vir Godsdiens en Religie was ’n besondere geleentheid vir deelname. Prof Elsabé Kloppers vertel meer.

In November verlede jaar het prof Cas Wepener my gevra om betrokke te wees by die beplanning van die liturgie en as medeliturg op te tree, veral met die oog op die liedere en musiek in die erediens. Dat die beplanning so lank voor die tyd begin het, dui op die moeite wat die samestelling van so ’n liturgie verg! Sy raamwerk het bestaan uit die vier hoofdele van die erediens, met die tekste vir die oproep tot aanbidding, ’n geloofbelydenis (wat hy self geskryf het) en die wegsending reeds ingevul – ook my invulling van die Onse Vader, wat in 2015 by die groot internasionale konferensie in Praktiese Teologie in al die eredienste geklink het. Dit is die gebed in die taal van elkeen wat teenwoordig is, sáám gesê, omraam en afgewissel met die sing van Mayenziwe, ’n bede uit die Onse Vader in Xhosa.

Read more ...

Ons kyk vorentoe én agtertoe

Die prediking van dr Tanya van Wyk tydens die opening van die Universiteit van Pretoria se Fakulteit vir Godsdiens en Religie was in geheel ’n teologiese refleksie op gasvryheid, grense (hekke) en inklusiwiteit. Dr Van Wyk verduidelik.

Die kerngedagte van die preek is deur die tema en die teksvers verwoord: En die ysterhekke het vanself oopgegaan (Hand 12: 10). Dit is ’n verwysing na die mensgemaakte struikelblokke, in die vorm van hekke, wat op Petrus se pad was om die evangelie te verkondig – ’n pad wat hy saam met ander apostels geloop het en wat van Jerusalem tot Rome gestrek het.

Read more ...

Die NHKA in die nuus

Baie geluk aan dr Wim Dreyer met die stylvolle en gebalanseerde gesprek wat hy gedurende Februarie met die media gevoer het en wat Dinsdagaand 14 Februarie in die program Checkpoint op televisie uitgesaai is.

Op die vraag hoe Afrikaanse kerke standpunte inneem op grond van die Bybel, en waarom hulle hul standpunte oor segregasie oor die jare verander het, het dr Dreyer onder meer verduidelik dat hoewel die Bybel nie ongrondwetlik is nie, die manier waarop die Bybel deur mense gebruik word, dikwels wel ongrondwetlik is. Hy het ook verwys na die ongesonde verhouding wat dikwels in die verlede bestaan het tussen politiek en godsdiens – en dat dit steeds gebeur, soos blyk uit die vreemde opmerkings wat politici soms oor godsdiens maak!

Dit was interessant om te hoor dat die omroeper deurgaans ons Kerk se volledige Afri-kaanse naam gebruik het, en nie een keer die vertaling wat gedurende die 68ste AKV in 2007 goedgekeur is nie.